Navigace

Obsah

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ


Stránka

  • 1

Archiv

PF 2018

Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan přeje všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce ...

Správce Webu, 22. 12. 2017 Zobrazit více

NOVÝ KONTEJNER NA TEXTIL, OBUV A HRAČKY

Oznamujeme občanům, že u hasičské zbrojnice je k dispozici nový kontejner na textil, obuv a hračky od firmy TextilEco, a.s.

Oznamujeme občanům, že u hasičské zbrojnice je k dispozici

NOVÝ KONTEJNER NA TEXTIL, OBUV A HRAČKY od firmy TextilEco, a.s. 

Sesbírané věci budou po roztřídění dále použity v rámci charitativních projektů nebo budou ekologicky využity. Více informací se dozvíte na stránkách www.textileco.as.

Textil, obuv a hračky prosím vhazujte v pytlích pouze do tohoto kontejneru,

NE DO SMĚSNÝCH NÁDOB!

Do směsných nádob na komunální odpad je rovněž zakázáno ukládání stavebního a demoličního odpadu, nebezpečného a také tříděného odpadu. Do směsných kontejnerů nevhazujte ani bioodpad, k tomu slouží dva velké kontejnery u komunikace k areálu Agra.

Žádáme občany, aby neodkládali odpady mimo sběrné nádoby a vhazovali do nich jen to, co tam patří. V případě, že jsou kontejnery již plné, využijte prosím k odložení odpadu jiné sběrné místo. Odložením odpadu mimo kontejner se dopouštíte přestupku!

Někteří z nás jsou schopni úplně zaplnit všechny nádoby čímkoli naprosto bezohledně ihned po vývozu. Pokud máte větší množství komunálního odpadu, tak buď využijte velkoobjemový kontejner, který obec zajišťuje dvakrát ročně, nebo odpad rozložte na více svozů.  Veškerý stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním, za jeho odvoz je ze zákona plně odpovědný stavebník nebo původce na jeho vlastní náklady.

Více informací o problémech při nakládání s odpady v Přestavlkách včetně fotografií naleznete na www.prestavlkyucercan.cz v sekci Obec a obecní úřad/Odpady a životní prostředí.

Poslední informace je, že dle vyjádření svozové firmy se do všech kontejnerů na plast mohou vhazovat i nápojové kartony tj. krabice od mléka, džusů apod. Vše bude před zpracováním roztříděno.

Oznámení v PDF

Ing. Radek Novák, místostarosta

 

textilkartony

 

 


Správce Webu, 9. 12. 2017 Zobrazit méně
Archiv

Stránka

  • 1