Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 15.11.2017

Ve středu 15. 11. 2017 se koná

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 Začátek jednání je stanoven na 18.30 hodin.

 

Navržený program zasedání:

  

 1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
 4. Projednání závěrů dílčího přezkoumání hospodaření obce Přestavlky za rok 2017
 5. Přistoupení k Memorandu o vzájemné spolupráci v území
 6. Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace dle pasportu
 7. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 8. Návrh Rozpočtu obce Přestavlky u čerčan pro rok 2018
 9. Návrh Střednědobého výhledu obce Přestavlky na roky 2019-2020
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

  V Přestavlkách dne 7. 11. 2017

Zdeněk Krejcárek

starosta obce

Vyvěšeno: 7. 11. 2017

Datum sejmutí: 15. 11. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět