Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 20.3.2018

V úterý  20. 3. 2018 se koná

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 Začátek jednání je stanoven na 16.30 hodin.

 

Navržený program zasedání:

  

 1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
 4. Územní plán obce Přestavlky u Čerčan
 5. Oslava výročí založení obce
 6. Úprava vjezdu a prostor kolem budovy obecního úřadu
 7. Výběr dodavatele dopravního značení a zařízení na místních komunikacích
 8. Výběr dodavatele překládky centrálního rozvaděče vodovodního řadu
 9. Schválení směny pozemků pod místní komunikací č. 22c
 10. Diskuse, jiné
 11. Závěr

 

  V Přestavlkách dne 10. 3. 2018

Zdeněk Krejcárek

starosta obce

Vyvěšeno: 10. 3. 2018

Datum sejmutí: 20. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět