Navigace

Obsah

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
 
Zjistíte-li mimořádnou událost - požár, havárii s únikem nebezpečné látky apod., která ohrožuje osoby, nebo majetek, volejte:  150 - Hasičský záchranný sbor

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince:  155 - Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody, nebo spáchání trestního činu, volejte telefonní číslo:  158 - Policie ČR
Obvodní oddělení Policie ČR Čerčany:   974 871 720

 
DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLA
 
Poruchová linka ČEZ
840 850 860
Zákaznická linka ČEZ
840 840 840
Stavební úřad Benešov
317 754 170, 317 754 254
Městský řad Čerčany - matrika
317 776 311,317 776 317 
Městský úřad Benešov
317 754 254 
MěÚ Benešov - vodoprávní úřad 
317 754 195 
MěÚ Benešov - odbor dopravy a správních agend 
317 754 216 
MěÚ Benešov - živnostenský úřad
317 754 110 
Finanční úřad Benešov
317 759 311 
Katastrální úřad Benešov 
317 716 450