Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Zastupitelstvo obce

ZASTUPITELSTVO OBCE, VÝBORY, KOMISE


 


ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE

Jan Mikulanda, starosta obce

Ing. Radek Novák, místostarosta

Zdeněk Krejcárek, člen zastupitelstva

Ing. Kamila Pantoflíčková, členka zastupitelstva

Helena Bohatová, členka zastupitelstva

Ing. Antonín Bernard, člen zastupitelstva

Marie Klauzová, členka zastupitelstva

 

FINANČNÍ VÝBOR

Ing. Kamila Pantoflíčková, předsedkyně finančního výboru

Ing. Antonín Bernard, člen finačního výboru
Helena Bohatová, členka finančního výboru

 

KONTROLNÍ VÝBOR

Zdeněk Krejcárek, předseda kontrolního výboru

Ing. Antonín Bernard, člen kontrolního výboru
Marie Klauzová, členka kontrolního výboru

 

OSADNÍ VÝBOR BORKA

Ing. Lucie Podroužková, předsedkyně osadního výboru

Mgr. Magda Zacharieva, členka osadního výboru
Bc. Ladislav Bursík, člen osadního výboru
Dagmar Drahošová, členka osadního výboru
Jaromír Mašek, člen osadního výboru