Navigace

Obsah

MÍSTNÍ POPLATKY  - informace pro poplatníky


 

  • poplatek ze psů - dle obecně závazné vyhlášky č.2/2016

Výše poplatku činí 100,- Kč za prvního psa  a 150,- Kč za každého dalšího psa. Splatnost je do 31.3.2018.

 

  • poplatek za komunální odpad - dle obecně závazné vyhlášky č.1/2016

za osobu s trvalým pobytem700,- Kč/rok    

Místní poplatek musí platit také všichni cizinci, kteří mají v Přestavlkách povolený pobyt. (od poplatku jsou osvobozeny jen děti narozené v příslušném kalendářním roce a také osoby, které dosáhnou 80ti a více let nebo i držitelé průkazu ZTP/P)

Známky na popelnice jsou dle počtu trvale přihlášených osob v domácnosti vydávány takto:

1 osoba – 1x120lt. dvoutýdenní svoz
2-5 osob – 1x120lt. týdenní svoz
6 a více osob – 2x 120lt. týdenní svoz (popř. 1x240lt.)

(v ostatních případech a na přání za popelnici 110-120 lt. 2000,-Kč/rok - týdenní svoz, 1300,-Kč/rok - dvoutýdenní svoz, za popelnici 240 lt.  3350,-Kč/rok - týdenní svoz)

za rekreační objekt: 700,- Kč/rok
včetně rodinných domů bez trvale bydlící osoby.

podnikatelé: 2000,- Kč/rok

 

SPLATNOST JE DO 31. 3. 2018 (za rekreační objekty do 30.6.2018)

Upozornění: V případě, že poplatky nebudou uhrazeny včas nebo ve správné výši, bude obecní úřad postupovat dle platných předpisů a může poplatek navýšit až na trojnásobek.

Poplatky je možné uhradit :

•    hotově v pokladně OÚ v úřední hodiny každou středu 17 - 19 hodin
•    převodem na účet č. 8224121/0100 (do poznámky uveďte své jméno a č.p. nebo č.e. nemovitosti)