Navigace

Obsah

Stránka

Tato situace se opakuje téměř každý týden a to i po navýšení počtu nádob.

Tato situace se opakuje téměř každý týden a to i po navýšení počtu nádob.

Takto vypadá sběr železného šrotu...

Takto vypadá sběr železného šrotu...

Borka pár dní po kompletním úklidu ...

Borka pár dní po kompletním úklidu ...

Pohazování věcí okolo kontejnerů.

Pohazování věcí okolo kontejnerů.

Tento stav vydrží vždy jen pár hodin.

Tento stav vydrží vždy jen pár hodin.

Někteří se už ani neráčí odpad hodit do prázdných nádob a vše pohodí a vysypou vedle.

Někteří se už ani neráčí odpad hodit do prázdných nádob a vše pohodí a vysypou vedle.

Dokonce i bioodpad někdo dal do pytle a pohodil k poli...

Dokonce i bioodpad někdo dal do pytle a pohodil k poli...

A po pár dnech to zase vypadá takto...

A po pár dnech to zase vypadá takto...

I na Čistci byl kontejner na papír často přeplněný a lidé to prostě pohodí vedle, místo toho aby využili jiné sběrné místo.

I na Čistci byl kontejner na papír často přeplněný a lidé to prostě pohodí vedle, místo toho aby využili jiné sběrné místo.

toto prostě do komunálního odpadu nepatří..

toto prostě do komunálního odpadu nepatří..

Myslíte, že tohle je v pořádku?

Myslíte, že tohle je v pořádku?

Nebo toto?

Nebo toto?


Stránka