Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Hlášení rozhlasu

Zobrazeno 31-60 ze 79

Hlášení dne: 17.5.2020 - Ukončení nouzového stavu a potlesk hrdinům

Datum: 17. 5. 2020

Vážení spoluobčané, dnešním dnem končí vyhlášený nouzový stav vládou České Republiky.Postupně se rozvolňují nařízení naší vlády a pomalu se opět vracíme k běžnému životu. Ukončení nouzového stavu neznamená zrušení všech nařízení naší vlády, proto se nadále budeme potkávat se zakrytými ústy, dezinfikovat se a dbát zvýšené hygieně.

Naše obec zvládla celou situaci kolem nákazy COVID-19,tak jak jsme si všichni přáli a to bez vážnějších problémů, pouze s 1 prokázaným případem nákazy v naší obci a pár našich občanů bylo uzavřeno do domácí karantény.  Těmto občanům děkuji za  respektování uzavření do karantény a žádám všechny občany, abychom nadále respektovali nařízení naší vlády a byli důslední, protože jak všichni víme ještě jsme nevyhráli.

Vážení spoluobčané dnešním dnem zakončíme úderem 20.00 hod potleskem pro všechny co stáli čelem proti této zákeřné pandemii,potlesk, houkání sirén  a písně které zazní od Ondry Vašáka jsou směřovány všem obětavým občanům, kteří byli vystaveni přímému boji s šířící se nákazou, ještě jednou děkuji našim dobrovolnicím, které se bez váhání pustili do šití roušek a zajistili jich nejen pro naše občany velké množství.  Vážení spoluobčané tímto vás žádám, abychom  dnes ze svých oken, nebo balkonů naposledy zatleskali a tím vzdali velký dík za obětavou práci všech lidí v první linii a naším švadlenkám co pro nás našily roušky, za projevené díky vám všem děkuji. Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní a věřím, že už se brzy potkáme na kulturní či jiné akci v naší obci.

Hlášení dne:13.5.2020 - Svoz nebezpečných odpadů

Datum: 13. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v pátek 15.5.2020 bude proveden svoz nebezpečného odpadu, kontejner bude přistaven na obvyklých místech v lokalitách Borka u Klofandů od 12:00 do 12:10 hod., v Přestavlkách na návsi pod obchodem od 12:20 do 12:40 hod., na Čistci u kapličky od 12:50 do 13:00 hod. Odpad, který je možno odevzdat: Vyřazené lednice, mraznice, televizory, rádia, počítače a jiné elektrospotřebiče, zbytky a nádoby od barev, ředidel, rozpouštědel a olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické, akumulátory, monočlánky, staré léky, zářivky, výbojky, svítidla, hadry od barev a olejů.

Hlášení dne:11.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 11. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že nám bylo dnes potvrzeno technickými služby Benešov, že zítra v úterý 12.5.2020 od 6.30 hod do 15.00 hod.   proběhne čištění místních komunikací. 
Tímto vyzýváme spoluobčany k odstranění všech vozidel a neparkování ve stanovenou dobu na místních komunikacích a veřejných prostranství až do úplného vyčištění těchto prostor.Děkujeme všem spoluobčanům za respektování této výzvy.

Hlášení dne:6.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 6. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že jsme se právě teď dozvěděli od Technických služeb Benešov, že z provozních důvodů neproběhne v dnešním dni čištění komunikací.
Bylo nám slíbeno čištění komunikací v náhradním termínu a to 12.5.2020 od 8.00 hod.Za způsobené potíže se Technické služby omlouvají

Hlášení dne:4.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 4. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že ve středu 6.5.2020 proběhne čištění místních komunikací vozidlem technických služeb Benešov. Čištění je plánováno od 7.00 do 17.00 hod.
Tímto vyzýváme spoluobčany k odstranění všech vozidel a neparkování ve stanovenou dobu na místních komunikacích a veřejných prostranství až do úplného vyčištění.Děkujeme všem spoluobčanům za respektování této výzvy.

Hlášení dne:30.4.2020 - Velkoobjemný odpad

Datum: 30. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že od zítra 1.5.2020 - sobotu 2.5.2020 do odpoledních hodin budou přistaveny v lokalitách Borka u Klofandů a v Přestavlkách u hasičské zbrojnice kontejnery na velkoobjemový odpad.Odpad, který je možno odevzdat: koberce, nábytek, PVC a ostatní velkoobjemový komunální odpad.
Do kontejnerů nepatří: bioodpad, stavební odpad,eternyt, elektro spotřebiče, pneumatiky a ostatní nebezpečný odpad.

Hlášení dne 27.4.2020 - Výdej dezinfekce, úklid obce, známky na popelnice

Datum: 27. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že z důvodu postupného uvolňování nařízení vlády ČR proběhne dnes poslední bezplatný výdej dezinfekce na ruce, povrchy a ochranné roušky v obvyklém čase a to od 16.00 - 18.00 hod. u hasičské zbrojnice.
Dále oznamujeme spoluobčanům, že byl zrušen společný úklid obce,ale naše okolí si jistě uklidit zaslouží, úklid byl zahájen dobrovolníky ve spolupráci s obecním úřadem kdy po dohodě s vedením obce je  určen úsek , který je uklízen, nafasují si ochranné rukavice , odpadkové pytle a provedou úklid v menších skupinkách či rodinných příslušnících. Dnes při výdeji dezinfekce budou dorozděleny další neuklizené úseky a obec bychom měli mít před letní sezonou uklizenou.

Příští středu 6.5.od 8.00 hod proběhne v naší obci zametacím vozem úklid celé obce.

Dále upozorňujeme spoluobčany, kteří nemají označenou popelnici známkou na rok 2020 a bylo jim dnes vloženo upozornění o nenalepené známce ať upozornění neberou v potaz.Toto upozornění vzniklo nedopatřením ze strany technických služeb.

Děkuji všem dobrovolníkům za pomoc při úklidu naší obce a do dalších dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví. 

Hlášení dne 26.4.2020 - Výdej dezinfekce, úklid obce

Datum: 26. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že z důvodu postupného uvolňování nařízení vlády ČR proběhne v pondělí 27.4. poslední bezplatný výdej dezinfekce na ruce, povrchy a ochranné roušky v obvyklém čase a to v 16.00 hod. u hasičské zbrojnice. 

Dále oznamujeme spoluobčanům, že byl zrušen společný úklid obce , ale našli jsme řešení, protože okolní příroda to potřebuje. Okolí naší obce je uklízeno dobrovolníky , kteří si po dohodě se starostou obce určí úsek , který uklidí, nafasují ochranné rukavice a odpadkové pytle a provedou úklid v menších skupinkách či rodinných příslušnících. Další rozdělení úseků pro dobrovolníky bude možné zkonzultovat zítra při výdeji dezinfekce nebo  po dohodě se starostou obce. Do naší vesnice je objednán zametací vůz, který nám obec zamete.

Děkuji všem dobrovolníkům co se do úklidu zapojí či už zapojili a všem vám přeji hodně zdraví.

Hlášení dne: 20.4.2020 - výdej dezinfekce, první případ COVID-19 v naší obci

Datum: 20. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně dezinfekce na ruce, povrchy, ochranné roušky a jednorázové rukavice u hasičské zbrojnice od 16.00 hod.
Dále reaguji na včera zveřejněnou nemilou zprávu o prvním pozitivním případu nákazy COVID-19 v naší obci.Není důvod k panice a zjišťování koho se nákaza týká, ale ba naopak musíme být disciplinovaní, pozorní a dodržovat nařízení vlády, hlavně se neshlukovat na veřejném prostranství, neustále mít zakryty dýchací cesty a ústa, nosit ochranné rukavice dbát důkladné hygieně mytí rukou a dostatečné dezinfikování.
Všem vám přeji mnoho zdraví a moc vás prosím dodržujme veškerá opatření. Neděláme to pro sebe, ale pro zdraví nás všech.

Hlášení dne: 19.4.2020 - otevření obecního úřadu, výdej dezinfekce

Datum: 19. 4. 2020

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví bude od pondělí 20.4.2020 obnovena činnost Obecního úřadu Přestavlky u Čerčan v plném rozsahu úředních hodin (tj. Po 8-12 a St 17-19 hodin) a to za dodržování zvýšených hygienyckých a bezpečnostních opatření až do odvolání.

Oznamujeme spoluobčanům, že v pondělí 20.4.2020 bude opět bezplatně vydávána dezinfekce na ruce, ochranné roušky a jednorázové rukavice u hasičské zbrojnice od 16.00 hod - 18.00 hod.

Dále informujeme občany, že v naší obci již byla prokázána nakáza Covid -19. Tímto vyzívám všechny spoluobčany, abychom nadále respektovali nařízení vlády, byli jsme ohleduplní, trpělivý  a důslední v plnění těchto nařízení.

Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní.

Hlášení dne: 15.4.2020 - odstávka elektrického proudu a uzavření pošty V Přestavlkách

Datum: 15. 4. 2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci. Přerušení dodávky se týká částí Přestavlky, Borka, Čistec, Záhořany.
Přerušení dodávky je plánováno na zítřra 16.4.2020 od 8.00 - 16.00 hod. Z tohoto důvodu bude uzavřena také provozovna pošty Partner.

Hlášení dne:13.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 13. 4. 2020

Krásné velikonoční ráno milí spoluobčané, připomínáme, že dnes proběhne bezplatně výdej dezinfekce na ruce, ochranných rukavic a roušek ušitých našimi dobrovolnicemi. Výdej bude opět u hasičské zbrojnice od 9.00 - 11.00 hod. Dezinfekce bude odměřována v omezeném množství do přinesených lahviček. Celá akce bude koordinována místními hasiči, kteří budou dohlížet  na bezpečnost a postupný přístup k výdeji.

Vážení spoluobčané přejeme vám všem hezké Velikonoční pondělí a do dalších dní mnoho sil a hodně zdraví.

Hlášení dne:10.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice, velikonoční přání spoluobčanům

Datum: 10. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že o velikonočním pondělí 13.4. bude od 9.00 - 11.00 hod. vydávána bezplatně dezinfekce na ruce, ochranné rukavice a roušky ušité našimi dobrovolnicemi u hasičské zbrojnice. Potřebná dezinfekce bude odlévána do přinesených lahviček v omezeném množství a celá akce proběhne za pomoci místních hasičů, kteří budou řídit bezpečný přístup k výdeji.

Vážení spoluobčané dnes je Velký pátek a tím začali velikonoční svátky. Ještě před pár týdny jsme plánovali oslavy Velikonoc prožít v naší obci, domácností a rodinách jinak.Dnes už víme, že o Velikonočním pondělí nebudou chodit koledníci, kteří k tomuto dni nepochybně patří a celému dni dodávají své kouzlo.Letos se ovšem zdá, že hodně očekávaných událostí proběhne jinak. Bude naším společným úkolem,aby návrat směrem"k normálním kolejím"našeho obecního, spolkového, rodinného či sousedského života proběhl co nejdříve, jakmile to okolnosti dovolí.

Vážení spoluobčané přeji vám všem klidné,slunečné, bezstarostné a pohodové  prožití Velikonočních svátků, a do dalších jarních dní mnoho sil zdraví a úsměv pod rouškou na tváři.

Hlášení dne:6.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 6. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství dezinfekce na ruce, povrchy a také budou k dispozici ochranné roušky od našich dobrovolnic. Výdej bude probíhat od 16.00 do 18.00 hod. u hasičské zbrojnice. Žádáme spoluobčany aby si na potřebnou dezinfekci vzali lahvičku do které bude dezinfekce odměřena. Dále žádáme spoluobčany, aby dodržovali odstup a přistupovali k výdejnímu místu jednotlivě a s ochranou dýchacích cest.Do dalších slunečných dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví ve vzdorování před nákazou COVID-19.

Hlášení dne: 4.4.2020 - Výdej dezinfekce, vlajka pro hrdiny

Datum: 4. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v pondělí 6.4.2020 bude opět bezplatně do přinesených lahviček  vydávána dezinfekce na ruce a povrchy u hasičské zbrojnice od 16.00 -18.00 hod. K dispozici budou také ochranné roušky od našich dobrovolnic a jednorázové rukavice.

Dále informuje spoluobčany, že 7.dubna je den světového zdraví a i my jsme se rozhodli vzdát hold hrdinům dnešních dní:lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, vědcům,prodavačkám, řidičům, pošťákům, úředníkům,tisícům dobrovolníků, policistům, vojákům,medikům, švadlenkám, vývojářům a mnoha dalším, kteří jsou odhodlání vzdorovat a zamezit šíření pandemii COVID-19.

Naše obec se připojuje k  iniciativě Vlajka pro hrdiny a tímto vyzýváme širokou veřejnost, aby jako symbolické uznání laskavosti a odvahy statisíců lidí vyvěšovala už nyní státní vlajku.Cílem je,aby v úterý 7. dubna české obce a města byly na znamení vděčnosti zaplaveny bílou, červenou a modrou barvou.Vlajky pro hrdiny budou vlát až do konce aktuálního nouzového stavu, dále vás žádám po celou  dobu trvání nouzového stavu  vždy ve 20.00 hod symbolickým potleskem poděkujme na dálku všem jmenovaným, protože jinak jim v tuto dobu bohužel poděkovat nemůžeme.

Vážení spoluobčané děkuji všem, kteří respektují nařízení vlády,jsou tolerantní a také projeví díky všem jmenovaným. Do dalších dní vám všem mnoho sil a hodně zdraví. 

Hlášení dne: 1.4.2020 -Potlesk všem lidem v první linii

Datum: 1. 4. 2020

Vážení spoluobčané dnes je tomu přesně měsíc co propukla epidemie COVID-19 do naší krásné země. V průběhu tohoto nepříjemného období se u mnoha z nás změnil život. Vláda vyhlásila stav nouze a vydala spousty pro většinu z nás nepříjemných opatření a nařízení, která nám znepříjemňují život. Spousta občanů nemůže vykonávat pracovní činnost,uzavřely se školy a školky, mimo svá obydlí smíme vycházet jen se zahaleným obličejem a v neposlední řadě se nemůžeme scházet a navštěvovat se svými příbuznými nebo kamarády a mnoho dalších opatření, která byla vydána..

Máme za sebou dlouhý měsíc a pravděpodobně ještě pár dní před sebou, kdy musíme s plných sil vzdorovat této zákeřné epidemii.Věřím, že to všichni zvládneme a vše ve zdraví přečkáme.

Tato nelehká situace by se nedala zvládnout bez všech obětavých občanů, kteří jsou vystaveni přímému boji s šířící se nákazou. Vážení spoluobčané tímto vás žádám, abychom  dnes úderem 20.00 hod. ze svých oken, nebo balkonů zatleskali a tím vzdali velký dík za obětavou práci všech lidí v první linii a naším švadlenkám co pro nás našily roušky, za projevené díky vám všem děkuji. Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní.

Hlášení dne: 30.3.2020 - Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 30. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství dezinfekce na ruce, povrchy a také budou k dispozici ochranné roušky od našich dobrovolnic. Výdej bude probíhat od 16.00 do 18.00 hod. u hasičské zbrojnice. Žádáme spoluobčany aby si na potřebnou dezinfekci vzali lahvičku do které bude dezinfekce odměřena. Dále žádáme spoluobčany, aby dodržovali odstup a přistupovali k výdejnímu místu jednotlivě a s ochranou dýchacích cest.Do dalších dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví ve vzdorování před nákazou COVID-19.

Hlášení dne: 27.3.2020 - Nařízení vlády, výdej desinfekce

Datum: 27. 3. 2020

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví od 24.3.2020 pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu DVOU OSOB. Platí ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU s výjimkou cest do zaměstnání, obchodů s potravinami, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Pobyt a pohyb mimo bydliště je ZAKÁZÁN bez ochranných prostředků dýchacích cest jako jsou roušky, respirátory, šátky apod.
Informujeme spoluobčany, že v pondělí 30.3.2020 od 16.00 hod. bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství do přinesených lahviček dezinfekce na ruce a  povrchy, které byly zakoupeny obecním úřadem a ochranné roušky od našich dobrovolnic u hasičské zbrojnice.
Závěrem žádám všechny spoluobčany, aby dodržovali nařízení vlády, byli tolerantní a ohleduplní ke svému okolí a respektovali v maximální možné míře všechna nařízení, zákazy,ale také doporučení. Věřím, že tato nepříjemná situace nebude trvat dlouho, naše životy se pomalu budou vracet do běžného života , který jsme ještě před čtrčnácti dny všichni žili a budeme se opět potkávat na ulici, veřejnosti či na kulturních akcí v naší obci.
Děkuji všem občanům, kteří berou celou situaci ohledně epidemie COVID-19 vážně a dodržují nařízení vlády vám všem patří velký dík. Jde o zdraví nás všech. Milí spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a pevné zdraví.

Hlášení dne: 23.3.2020-Výdej desinfekce a ochranných roušek

Datum: 23. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes od 16.00 hod. bude u hasičské zbrojnice vydávána bezplatně v omezeném množství desinfekce na ruce do přinesených lahviček, ideálně s rozprašovačem. Dále informujeme občany, že máme k dispozici dostatek ochranných roušek od našich dobrovolnic, které budou také k dispozici u hasičské zbrojnice a rovněž bude také k dispozici desinfekce určena na ošetření povrchu. Dnešní výdej je stanoven od 16.00hod - 18.00 hod. V případě nedostatečného množství desinfekce bude objednána a dodána chybějícím občanům.

Hlášení dne: 19.3.2020 - Informace pro občany, roušky - desinfekce

Datum: 20. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v předešlých dnech byli rozneseny ochranné roušky ušité dobrovolnicemi z naší obce. Roušky by měl dostat každý spoluobčan a pokud tomu tak nebylo velice se omlouváme, snažili jsme se každému dodat,ale je možné, že jsme někoho nezastihli doma nebo se zapomnělo. Na obecním úřadě máme ještě roušek dostatečné množství a proto je možné roušky si vyzvednout po dohodě se starostou obce. V případě, že budou roušky docházet naše skvělá děvčata jsou odhodlána pokračovat v šití, abychom ochránili nás a naše okolí.Věříme že naše snaha není marná a nadále budeme pokračovat preventivními kroky. Děvčatům patří velký dík.
Včera byla vydávána desinfekce, která je určena k ošetření povrchů a je bezplatně k dispozici na obecním úřadě rovněž po dohodě se starostou obce.
Dále dnes se nám podařilo objednat desinfekci na ruce, která by měla být již v pondělí, proto vás předem upozorňuji o pořízení lahviček ideálně se sprejem třeba od parfému do, kterých bude hned v pondělí vydávána v omezeném množství na domácnost u hasičské zbrojnice. Čas výdeje je zatím určen na 16.00 hod, v případě nedodání v daném termínu bude přesunuto na nejbližší možný termín.
Závěrem vám všem přeji hodně zdraví a žádám vás, abychom byli trpěliví, zodpovědní a ohleduplní.

Hlášení dne: 18.3.2020 - Roznáška roušek spoluobčanům

Datum: 18. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes vláda vyhlásila povinnost každého kdo se zdržuje na veřejnosti mít zahalena ústa tak, aby nebyla šířena nákaza COVID-19 a to s platností od dnešní půlnoci.Jelikož nebylo možné zajistit ochranné roušky nahlásili se na výzvu starosty obce dobrovolnice, které se nelehkého úkolu zhostili skvěle a proto dnes budou dobrovolníky rozneseny vyrobené ochranné pomůcky mezi naše spoluobčany.Věříme, že se dostanou roušky mezi vás všechny, kdo nedostane roušku dnes určitě bude dodána nejpozději zítra. Věříme, že naši skvělí dobrovolníci budou mít dostatek sil, aby měl každý občan naší obce minimálně 2 ks. roušek pro patřičnou obměnu, které budou dodávány v průběhu několika dní.
Dále informujeme spoluobčany, že se nám podařilo objednat dostatečné množství desinfekce, která je bezplatně k dispozici na obecním úřadě a bude vydávána zítra od 9.00 na obecním úřadě. Na desinfekci je třeba donést nádobu do , které bude odměřováno, nejlépe rozprašovač, desinfekce je určena na desinfikaci ploch, předmětů, povrchů i v potravinářství.Desinfekce na ruce je neustále poptávána.
Děkuji všem bezvadným dobrovolnicím a dobrovolníkům za jejich snahu o zamezení šíření nákazy v naší obci.

Hlášení dne: 17.3.2020 - Prosba o spolupráci při výrobě roušek

Datum: 17. 3. 2020

Žádáme všechny hospodyně, které mají možnost ušít doma roušky, aby nám pomohli s výrobou roušek pro naše spoluobčany.Potřebný materiál zajistíme a práci rádi zaplatíme. Naše veškeré snahy o zajištění ochranných pomůcek byly prozatím marné. Kdo by chtěl pomoci nechť se ozve starostovi obce tel.:317 777 822 nebo 604 422 992.
Ve snaze získat roušky či respirátory nadále pokračujeme,abychom ochránili především zdraví našich spoluobčanů a snažili se zamezit šíření viru mezi občany.
Dále žádáme všechny spoluobčany:
Omezme pohyb na veřejnosti, neshlukujme se, buďme ohleduplní k ostatním. Nosme roušky nebo si jinak chraňme obličej, snížíme tím riziko nákazy sebe i ostatních. Pokud jste v karanténě, důsledně ji dodržujte. Pokud jste v seniorském věku, nebo jste chronicky nemocní, zůstávejte doma a nebojte se využít služeb nabízených obecním úřadem právě teď musíme být zodpovědní a táhnout za jeden provaz.

Hlášení dne: 16.3.2020 - Nařízení vlády ČR, informace spoluobčanům

Datum: 16. 3. 2020

Apelujeme na všechny obyvatele, aby dle nařízení vlády omezili jakýkoli kontakt s jinými osobami  na nezbytně nutnou míru. Není doporučováno, aby se konaly oslavy a nebo jiná shromáždění!

OBECNÍ ÚŘAD v Přestavlkách je nyní pro veřejnost UZAVŘEN, veškeré poplatky můžete hradit bezhotovostně na č.účtu 8224121/0100 (do poznámky Jméno, Přijmení a číslo domu). Nicméně je domluveno, že popelnice budou sváženy i bez známky.  Pozdní uhrazení poplatků bude do odvolání bez sankcí!

Pošta v Přestavlkách zůstává prozatím otevřená kdy budou návštěvníci vpouštěni do prostor pošty jednotlivě.
Místní potraviny také zůstávají otevřené a hostinec U Lapků vydává jídlo s sebou. Popřípadě je možné seniorům jídlo dovézt jakož to nakoupit základní suroviny vždy po dohodě se starostou obce, kdy je doporučováno dotčeným občanům těchto služeb využít. Starosta obce je v běžném pracovním vytížení a proto je možné, obrátit se na něho po telefonickém spojení či domluvené osobní schůzce.

Dbejme nařízení vlády a nepodceňujme danou situaci.

Hlášení dne: 14.3.2020 - Nařízení vlády ČR, doporučení krizového štábu obce

Datum: 14. 3. 2020

Vláda České republiky dne 14.3.2020 rozhodla o přijetí krizových opatření a zakazuje od 14.3. 2020 od 6.00 hod. do 24.3.2020 do 6.00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou provozoven dle usnesení vlády ze dne 14.3.2020 č.211, dále se zakazuje přítomnost v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, tento zákaz se nevztahuje na prodejny mimo provozovnu stravovacích služeb např. prodej jídel s sebou bez vstupu do provozovny, výdejní okénka.

Informujeme spoluobčany, že ve dnech od pondělí do soboty od 11.00 - 14.00 hod. je po dobu vyhlášení nouzového stavu v provozu místní restaurace U Lapků, kde je  možno zakoupit jídlo s sebou.

Krizový štáb obce Přestavlky u Čerčan doporučuje občanům, kteří jsou z důvodu vážného zdravotního stavu nebo vyššího věku vystaveni riziku nákazy koronavirem  po dobu trvání mimořádných opatření aby využili služeb, které jsou nabízeny ze strany obce Přestavlky a to zajištění nákupu, dovezení obědu či zajištění jiných důležitých služeb a obrátili se na starostu obce. 

Žádáme spoluobčany, aby v případě nařízení karantény v důsledku koronaviru informovali obecní úřad Přestavlky, který je také těmto občanům k dispozici a i těmto občanům budou zajištěny nutné služby.

Hlášení dne: 13.3.2020 - Nařízení vlády ČR opatření obce Přestavlky v souvislost epidemií COVID-19

Datum: 13. 3. 2020

Vláda ČR na návrh ministra vnitra v souvislosti s epidemií COVID - 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Co-V-2 schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky od 12.3.2020 14.00 hod po dobu 30 dní.

Starosta obce zřídil krizový štáb obce ve složení starosta obce, místostarosta obce a velitel jednotky hasičů, kteří jsou připraveni zajišťovat krizová opatření,tel. čísla jsou na stránkách obce.

 Po dobu trvání mimořádných opatření souvisejících s koronavirem nabízíme zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků či poskytnutí jiných potřebných služeb (úřady, úhrada plateb, poštovní služby) pro občany obce Přestavlky u Čerčan, kteří jsou z důvodu vážného zdravotního stavu nebo vyššího věku vystaveni riziku nákazy koronavirem a není jim tudíž doporučeno navštěvovat tato zařízení. Využití služeb je možno objednat na obecním úřadě v Přestavlkách tel. 317 777 822 nebo u starosty obce na tel. 604 422 992. Objednané zboží vám v nejkratší možné době dovezeme až domů, kde ho zaplatíte při převzetí.

V rámci opatření byli zrušeny všechny akce  na území obce Přestavlky u Čerčan a zájmový kroužek Šikovné ručičky v měsíci březnu, dále bude do odvolání uzavřena obecní knihovna a na doporučení byla uzavřena MŠ Přestavlky.

Více informací o aktuální situaci a mimořádných opatření naleznete na internetových stránkách obce, Středočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví.

Hlášení dne: 1.3.2020- Pošta Partner

Datum: 1. 3. 2020

Oznamujeme občanům, že od úterý 3.3.2020 bude poštovní služby zajišťovat Pošta Partner, kterou bude provozovat Obecní úřad Přestavlky v budově Obecního úřadu.
Pošta Partner bude mít otevírací dobu prozatím stejnou jako měla doposud pobočka pošty, tedy Po-Pá 09:00-11:00 hod., tato zkušební otevírací doba může být později upravena, o čemž Vás budeme včas informovat.
V pondělí 2.3.2020 bude pošta uzavřena z provozních důvodů.
Původní budova České pošty bude uzavřena!

Hlášení dne: 28.2.2020 - Dětský karneval, Maškarní ples

Datum: 28. 2. 2020

Obecní úřad Přestavlky s místními spolky zvou všechny děti a spoluobčany na tradiční Dětský karneval, který se koná tuto sobotu 29.2. od 14.00 hod. v hostinci U Lapků. Pro děti jsou připraveny zábavné hry, sladkosti a hranolky. Karnevalové odpoledne bude doprovázeno kapelou Detonátor pod vedením Karla Brázdy.Přijďte se pobavit a užít sobotní odpoledne.
Sokol Přestavlky zve všechny spoluobčany, fanoušky a sportovní příznivce na Maškarní ples, který se koná tuto sobotu 29.2.2020 od 20.00 hod. v místním hostinci.Účastníkům bude hrát kapela Detonátor a je připravena bohatá tombola, půlnoční čára a vyhlášení nej. masky.

Hlášení dne: 20.2.2020 - Kroužek Šikovné ručičky

Datum: 20. 2. 2020

Obecní knihovna ve spolupráci s obecním úřadem rozjíždí nový dětský kroužek tvořivé činnosti v Přestavlkách pod názvem "Šikovné ručičky", který povede paní Doležalová s pomocí několika dobrovolnic.Zaměření kroužku není jen výtvarné,ale bude se zde také vyrábět, tvořit a seznamovat se se staročeskými zvyky a tradicemi.První seznamovací setkání zájemců proběhne v pátek 21.2.2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách.
Všechny děti jsou srdečně zváni, aby zhodnotili zda budou mít o kroužek zájem.

Hlášení dne: 3.2.2020 - Mimořádné uzavření pošty

Datum: 3. 2. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že jsme nyní byli informování Českou Poštou o dnešním uzavření pobočky u nás v Přestavlkách z důvodu nemoci.Od zítra bude pošta otevřena.

Hlášení dne: 1.2.2020 - Zabezpečme a chraňme majetek sobě i svým sousedům

Datum: 1. 2. 2020

Vážení spoluobčané, v návaznosti na zvýšenou kriminalitu, která se objevuje v sousedních obcích, kdy se jedná zejména o vloupání do rodinných domů a bytů vydala policie ČR preventivní doporučení a po konzultaci s PČR oddělení v Čerčanech je tímto zveřejňuji.V první řadě je potřeba říct, že není důvod k panice, jak nás ujišťují policisté, ale je nutností být obezřetní a všímat si svého okolí.
Preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj dům, byt nebo objekt naleznete na stránkách www.policie.cz nebo www.stopvloupani.cz
Při odjezdu na delší dobu,(jarní prázdniny)informujte sousedy o tom zda se bude někdo cizí zdržovat v objektu případně požádejte o jeho zvýšenou pozornost v době vaší nepřítomnosti. V případě podezřelého pohybu cizích osob a vozidel neváhejte kontaktovat PČR na linku 158.

Zobrazeno 31-60 ze 79

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Kamil

Zítra má svátek Stela

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 3. 2021

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno, místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 9 až 13°C, při nízké oblačnosti kolem 5°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Mapový portál

GObec

logo SMS ČR