Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Hlášení rozhlasu

Zobrazeno 151-180 ze 185

Hlášení dne: 4.4.2020 - Výdej dezinfekce, vlajka pro hrdiny

Datum: 4. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v pondělí 6.4.2020 bude opět bezplatně do přinesených lahviček  vydávána dezinfekce na ruce a povrchy u hasičské zbrojnice od 16.00 -18.00 hod. K dispozici budou také ochranné roušky od našich dobrovolnic a jednorázové rukavice.

Dále informuje spoluobčany, že 7.dubna je den světového zdraví a i my jsme se rozhodli vzdát hold hrdinům dnešních dní:lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, vědcům,prodavačkám, řidičům, pošťákům, úředníkům,tisícům dobrovolníků, policistům, vojákům,medikům, švadlenkám, vývojářům a mnoha dalším, kteří jsou odhodlání vzdorovat a zamezit šíření pandemii COVID-19.

Naše obec se připojuje k  iniciativě Vlajka pro hrdiny a tímto vyzýváme širokou veřejnost, aby jako symbolické uznání laskavosti a odvahy statisíců lidí vyvěšovala už nyní státní vlajku.Cílem je,aby v úterý 7. dubna české obce a města byly na znamení vděčnosti zaplaveny bílou, červenou a modrou barvou.Vlajky pro hrdiny budou vlát až do konce aktuálního nouzového stavu, dále vás žádám po celou  dobu trvání nouzového stavu  vždy ve 20.00 hod symbolickým potleskem poděkujme na dálku všem jmenovaným, protože jinak jim v tuto dobu bohužel poděkovat nemůžeme.

Vážení spoluobčané děkuji všem, kteří respektují nařízení vlády,jsou tolerantní a také projeví díky všem jmenovaným. Do dalších dní vám všem mnoho sil a hodně zdraví. 

Hlášení dne: 1.4.2020 -Potlesk všem lidem v první linii

Datum: 1. 4. 2020

Vážení spoluobčané dnes je tomu přesně měsíc co propukla epidemie COVID-19 do naší krásné země. V průběhu tohoto nepříjemného období se u mnoha z nás změnil život. Vláda vyhlásila stav nouze a vydala spousty pro většinu z nás nepříjemných opatření a nařízení, která nám znepříjemňují život. Spousta občanů nemůže vykonávat pracovní činnost,uzavřely se školy a školky, mimo svá obydlí smíme vycházet jen se zahaleným obličejem a v neposlední řadě se nemůžeme scházet a navštěvovat se svými příbuznými nebo kamarády a mnoho dalších opatření, která byla vydána..

Máme za sebou dlouhý měsíc a pravděpodobně ještě pár dní před sebou, kdy musíme s plných sil vzdorovat této zákeřné epidemii.Věřím, že to všichni zvládneme a vše ve zdraví přečkáme.

Tato nelehká situace by se nedala zvládnout bez všech obětavých občanů, kteří jsou vystaveni přímému boji s šířící se nákazou. Vážení spoluobčané tímto vás žádám, abychom  dnes úderem 20.00 hod. ze svých oken, nebo balkonů zatleskali a tím vzdali velký dík za obětavou práci všech lidí v první linii a naším švadlenkám co pro nás našily roušky, za projevené díky vám všem děkuji. Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní.

Hlášení dne: 30.3.2020 - Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 30. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství dezinfekce na ruce, povrchy a také budou k dispozici ochranné roušky od našich dobrovolnic. Výdej bude probíhat od 16.00 do 18.00 hod. u hasičské zbrojnice. Žádáme spoluobčany aby si na potřebnou dezinfekci vzali lahvičku do které bude dezinfekce odměřena. Dále žádáme spoluobčany, aby dodržovali odstup a přistupovali k výdejnímu místu jednotlivě a s ochranou dýchacích cest.Do dalších dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví ve vzdorování před nákazou COVID-19.

Hlášení dne: 27.3.2020 - Nařízení vlády, výdej desinfekce

Datum: 27. 3. 2020

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví od 24.3.2020 pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu DVOU OSOB. Platí ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU s výjimkou cest do zaměstnání, obchodů s potravinami, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Pobyt a pohyb mimo bydliště je ZAKÁZÁN bez ochranných prostředků dýchacích cest jako jsou roušky, respirátory, šátky apod.
Informujeme spoluobčany, že v pondělí 30.3.2020 od 16.00 hod. bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství do přinesených lahviček dezinfekce na ruce a  povrchy, které byly zakoupeny obecním úřadem a ochranné roušky od našich dobrovolnic u hasičské zbrojnice.
Závěrem žádám všechny spoluobčany, aby dodržovali nařízení vlády, byli tolerantní a ohleduplní ke svému okolí a respektovali v maximální možné míře všechna nařízení, zákazy,ale také doporučení. Věřím, že tato nepříjemná situace nebude trvat dlouho, naše životy se pomalu budou vracet do běžného života , který jsme ještě před čtrčnácti dny všichni žili a budeme se opět potkávat na ulici, veřejnosti či na kulturních akcí v naší obci.
Děkuji všem občanům, kteří berou celou situaci ohledně epidemie COVID-19 vážně a dodržují nařízení vlády vám všem patří velký dík. Jde o zdraví nás všech. Milí spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a pevné zdraví.

Hlášení dne: 23.3.2020-Výdej desinfekce a ochranných roušek

Datum: 23. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes od 16.00 hod. bude u hasičské zbrojnice vydávána bezplatně v omezeném množství desinfekce na ruce do přinesených lahviček, ideálně s rozprašovačem. Dále informujeme občany, že máme k dispozici dostatek ochranných roušek od našich dobrovolnic, které budou také k dispozici u hasičské zbrojnice a rovněž bude také k dispozici desinfekce určena na ošetření povrchu. Dnešní výdej je stanoven od 16.00hod - 18.00 hod. V případě nedostatečného množství desinfekce bude objednána a dodána chybějícím občanům.

Hlášení dne: 19.3.2020 - Informace pro občany, roušky - desinfekce

Datum: 20. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v předešlých dnech byli rozneseny ochranné roušky ušité dobrovolnicemi z naší obce. Roušky by měl dostat každý spoluobčan a pokud tomu tak nebylo velice se omlouváme, snažili jsme se každému dodat,ale je možné, že jsme někoho nezastihli doma nebo se zapomnělo. Na obecním úřadě máme ještě roušek dostatečné množství a proto je možné roušky si vyzvednout po dohodě se starostou obce. V případě, že budou roušky docházet naše skvělá děvčata jsou odhodlána pokračovat v šití, abychom ochránili nás a naše okolí.Věříme že naše snaha není marná a nadále budeme pokračovat preventivními kroky. Děvčatům patří velký dík.
Včera byla vydávána desinfekce, která je určena k ošetření povrchů a je bezplatně k dispozici na obecním úřadě rovněž po dohodě se starostou obce.
Dále dnes se nám podařilo objednat desinfekci na ruce, která by měla být již v pondělí, proto vás předem upozorňuji o pořízení lahviček ideálně se sprejem třeba od parfému do, kterých bude hned v pondělí vydávána v omezeném množství na domácnost u hasičské zbrojnice. Čas výdeje je zatím určen na 16.00 hod, v případě nedodání v daném termínu bude přesunuto na nejbližší možný termín.
Závěrem vám všem přeji hodně zdraví a žádám vás, abychom byli trpěliví, zodpovědní a ohleduplní.

Hlášení dne: 18.3.2020 - Roznáška roušek spoluobčanům

Datum: 18. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes vláda vyhlásila povinnost každého kdo se zdržuje na veřejnosti mít zahalena ústa tak, aby nebyla šířena nákaza COVID-19 a to s platností od dnešní půlnoci.Jelikož nebylo možné zajistit ochranné roušky nahlásili se na výzvu starosty obce dobrovolnice, které se nelehkého úkolu zhostili skvěle a proto dnes budou dobrovolníky rozneseny vyrobené ochranné pomůcky mezi naše spoluobčany.Věříme, že se dostanou roušky mezi vás všechny, kdo nedostane roušku dnes určitě bude dodána nejpozději zítra. Věříme, že naši skvělí dobrovolníci budou mít dostatek sil, aby měl každý občan naší obce minimálně 2 ks. roušek pro patřičnou obměnu, které budou dodávány v průběhu několika dní.
Dále informujeme spoluobčany, že se nám podařilo objednat dostatečné množství desinfekce, která je bezplatně k dispozici na obecním úřadě a bude vydávána zítra od 9.00 na obecním úřadě. Na desinfekci je třeba donést nádobu do , které bude odměřováno, nejlépe rozprašovač, desinfekce je určena na desinfikaci ploch, předmětů, povrchů i v potravinářství.Desinfekce na ruce je neustále poptávána.
Děkuji všem bezvadným dobrovolnicím a dobrovolníkům za jejich snahu o zamezení šíření nákazy v naší obci.

Hlášení dne: 17.3.2020 - Prosba o spolupráci při výrobě roušek

Datum: 17. 3. 2020

Žádáme všechny hospodyně, které mají možnost ušít doma roušky, aby nám pomohli s výrobou roušek pro naše spoluobčany.Potřebný materiál zajistíme a práci rádi zaplatíme. Naše veškeré snahy o zajištění ochranných pomůcek byly prozatím marné. Kdo by chtěl pomoci nechť se ozve starostovi obce tel.:317 777 822 nebo 604 422 992.
Ve snaze získat roušky či respirátory nadále pokračujeme,abychom ochránili především zdraví našich spoluobčanů a snažili se zamezit šíření viru mezi občany.
Dále žádáme všechny spoluobčany:
Omezme pohyb na veřejnosti, neshlukujme se, buďme ohleduplní k ostatním. Nosme roušky nebo si jinak chraňme obličej, snížíme tím riziko nákazy sebe i ostatních. Pokud jste v karanténě, důsledně ji dodržujte. Pokud jste v seniorském věku, nebo jste chronicky nemocní, zůstávejte doma a nebojte se využít služeb nabízených obecním úřadem právě teď musíme být zodpovědní a táhnout za jeden provaz.

Hlášení dne: 16.3.2020 - Nařízení vlády ČR, informace spoluobčanům

Datum: 16. 3. 2020

Apelujeme na všechny obyvatele, aby dle nařízení vlády omezili jakýkoli kontakt s jinými osobami  na nezbytně nutnou míru. Není doporučováno, aby se konaly oslavy a nebo jiná shromáždění!

OBECNÍ ÚŘAD v Přestavlkách je nyní pro veřejnost UZAVŘEN, veškeré poplatky můžete hradit bezhotovostně na č.účtu 8224121/0100 (do poznámky Jméno, Přijmení a číslo domu). Nicméně je domluveno, že popelnice budou sváženy i bez známky.  Pozdní uhrazení poplatků bude do odvolání bez sankcí!

Pošta v Přestavlkách zůstává prozatím otevřená kdy budou návštěvníci vpouštěni do prostor pošty jednotlivě.
Místní potraviny také zůstávají otevřené a hostinec U Lapků vydává jídlo s sebou. Popřípadě je možné seniorům jídlo dovézt jakož to nakoupit základní suroviny vždy po dohodě se starostou obce, kdy je doporučováno dotčeným občanům těchto služeb využít. Starosta obce je v běžném pracovním vytížení a proto je možné, obrátit se na něho po telefonickém spojení či domluvené osobní schůzce.

Dbejme nařízení vlády a nepodceňujme danou situaci.

Hlášení dne: 14.3.2020 - Nařízení vlády ČR, doporučení krizového štábu obce

Datum: 14. 3. 2020

Vláda České republiky dne 14.3.2020 rozhodla o přijetí krizových opatření a zakazuje od 14.3. 2020 od 6.00 hod. do 24.3.2020 do 6.00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou provozoven dle usnesení vlády ze dne 14.3.2020 č.211, dále se zakazuje přítomnost v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, tento zákaz se nevztahuje na prodejny mimo provozovnu stravovacích služeb např. prodej jídel s sebou bez vstupu do provozovny, výdejní okénka.

Informujeme spoluobčany, že ve dnech od pondělí do soboty od 11.00 - 14.00 hod. je po dobu vyhlášení nouzového stavu v provozu místní restaurace U Lapků, kde je  možno zakoupit jídlo s sebou.

Krizový štáb obce Přestavlky u Čerčan doporučuje občanům, kteří jsou z důvodu vážného zdravotního stavu nebo vyššího věku vystaveni riziku nákazy koronavirem  po dobu trvání mimořádných opatření aby využili služeb, které jsou nabízeny ze strany obce Přestavlky a to zajištění nákupu, dovezení obědu či zajištění jiných důležitých služeb a obrátili se na starostu obce. 

Žádáme spoluobčany, aby v případě nařízení karantény v důsledku koronaviru informovali obecní úřad Přestavlky, který je také těmto občanům k dispozici a i těmto občanům budou zajištěny nutné služby.

Hlášení dne: 13.3.2020 - Nařízení vlády ČR opatření obce Přestavlky v souvislost epidemií COVID-19

Datum: 13. 3. 2020

Vláda ČR na návrh ministra vnitra v souvislosti s epidemií COVID - 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Co-V-2 schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky od 12.3.2020 14.00 hod po dobu 30 dní.

Starosta obce zřídil krizový štáb obce ve složení starosta obce, místostarosta obce a velitel jednotky hasičů, kteří jsou připraveni zajišťovat krizová opatření,tel. čísla jsou na stránkách obce.

 Po dobu trvání mimořádných opatření souvisejících s koronavirem nabízíme zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků či poskytnutí jiných potřebných služeb (úřady, úhrada plateb, poštovní služby) pro občany obce Přestavlky u Čerčan, kteří jsou z důvodu vážného zdravotního stavu nebo vyššího věku vystaveni riziku nákazy koronavirem a není jim tudíž doporučeno navštěvovat tato zařízení. Využití služeb je možno objednat na obecním úřadě v Přestavlkách tel. 317 777 822 nebo u starosty obce na tel. 604 422 992. Objednané zboží vám v nejkratší možné době dovezeme až domů, kde ho zaplatíte při převzetí.

V rámci opatření byli zrušeny všechny akce  na území obce Přestavlky u Čerčan a zájmový kroužek Šikovné ručičky v měsíci březnu, dále bude do odvolání uzavřena obecní knihovna a na doporučení byla uzavřena MŠ Přestavlky.

Více informací o aktuální situaci a mimořádných opatření naleznete na internetových stránkách obce, Středočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví.

Hlášení dne: 1.3.2020- Pošta Partner

Datum: 1. 3. 2020

Oznamujeme občanům, že od úterý 3.3.2020 bude poštovní služby zajišťovat Pošta Partner, kterou bude provozovat Obecní úřad Přestavlky v budově Obecního úřadu.
Pošta Partner bude mít otevírací dobu prozatím stejnou jako měla doposud pobočka pošty, tedy Po-Pá 09:00-11:00 hod., tato zkušební otevírací doba může být později upravena, o čemž Vás budeme včas informovat.
V pondělí 2.3.2020 bude pošta uzavřena z provozních důvodů.
Původní budova České pošty bude uzavřena!

Hlášení dne: 28.2.2020 - Dětský karneval, Maškarní ples

Datum: 28. 2. 2020

Obecní úřad Přestavlky s místními spolky zvou všechny děti a spoluobčany na tradiční Dětský karneval, který se koná tuto sobotu 29.2. od 14.00 hod. v hostinci U Lapků. Pro děti jsou připraveny zábavné hry, sladkosti a hranolky. Karnevalové odpoledne bude doprovázeno kapelou Detonátor pod vedením Karla Brázdy.Přijďte se pobavit a užít sobotní odpoledne.
Sokol Přestavlky zve všechny spoluobčany, fanoušky a sportovní příznivce na Maškarní ples, který se koná tuto sobotu 29.2.2020 od 20.00 hod. v místním hostinci.Účastníkům bude hrát kapela Detonátor a je připravena bohatá tombola, půlnoční čára a vyhlášení nej. masky.

Hlášení dne: 20.2.2020 - Kroužek Šikovné ručičky

Datum: 20. 2. 2020

Obecní knihovna ve spolupráci s obecním úřadem rozjíždí nový dětský kroužek tvořivé činnosti v Přestavlkách pod názvem "Šikovné ručičky", který povede paní Doležalová s pomocí několika dobrovolnic.Zaměření kroužku není jen výtvarné,ale bude se zde také vyrábět, tvořit a seznamovat se se staročeskými zvyky a tradicemi.První seznamovací setkání zájemců proběhne v pátek 21.2.2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách.
Všechny děti jsou srdečně zváni, aby zhodnotili zda budou mít o kroužek zájem.

Hlášení dne: 3.2.2020 - Mimořádné uzavření pošty

Datum: 3. 2. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že jsme nyní byli informování Českou Poštou o dnešním uzavření pobočky u nás v Přestavlkách z důvodu nemoci.Od zítra bude pošta otevřena.

Hlášení dne: 1.2.2020 - Zabezpečme a chraňme majetek sobě i svým sousedům

Datum: 1. 2. 2020

Vážení spoluobčané, v návaznosti na zvýšenou kriminalitu, která se objevuje v sousedních obcích, kdy se jedná zejména o vloupání do rodinných domů a bytů vydala policie ČR preventivní doporučení a po konzultaci s PČR oddělení v Čerčanech je tímto zveřejňuji.V první řadě je potřeba říct, že není důvod k panice, jak nás ujišťují policisté, ale je nutností být obezřetní a všímat si svého okolí.
Preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj dům, byt nebo objekt naleznete na stránkách www.policie.cz nebo www.stopvloupani.cz
Při odjezdu na delší dobu,(jarní prázdniny)informujte sousedy o tom zda se bude někdo cizí zdržovat v objektu případně požádejte o jeho zvýšenou pozornost v době vaší nepřítomnosti. V případě podezřelého pohybu cizích osob a vozidel neváhejte kontaktovat PČR na linku 158.

Hlášení dne: 29.1.2020 - Nádoba na jedlé oleje

Datum: 29. 1. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že od dnešního dne je u hasičské zbrojnice přistavena hnědá nádoba na jedlé oleje a tuky.Do nádoby patří použité jedlé oleje a tuky z domácností např. fritovací oleje. Použité tuky a oleje vhazujte v uzavřených plastových nádobách.

Hlášení dne: 22.1.2020 - Tradiční zabijačka u hasičské zbrojnice

Datum: 22. 1. 2020

TJ Sokol Přestavlky zve všechny spoluobčany na již 11 ročník tradiční zabijačky u hasičské zbrojnice, která se koná tuto sobotu 25.1.2020 od 11.00 hod. Pro návštěvníky jsou připraveny zabijačkové pochoutky, od 15.00 hod. vystoupí kapela Detonátor pod vedením Karla Brázdy a v 18.00 hod. se bude losovat zabijačková tombola. Přijďte si pochutnat na jaterničkách, jelítkách, zabijačkovém gulášku a mnoho dalších pochoutek, který pro vás sokol púřipravuje.

Hlášení dne: 16.1.2020 - Informace o výtěžku Tříkrálové sbírky

Datum: 16. 1. 2020

Vážení spoluobčané, Chci vás informovat, že skupinka koledníků pod vedením paní Podroužkové vybrala v naší obci krásných 6 491 kč z celkové částky výtěžku 225 370 kč
Částka bude v průběhu roku rozdělena mezi tyto příjemce:Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, RUAH, charitní šatník v Benešově, sociální služby organizace Rytmus a Církevní základní a mateřskou školu Archa, Petroupim. Část výtěžku bude k dispozici pro řešení akutních problémů osob v tíživé ekonomické situaci na území Benešovska.
Děkuji všem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku v naší obci.

Hlášení dne: 8.1.2020- Veřejná schůze

Datum: 8. 1. 2020

Obecní úřad Přestavlky zve všechny spoluobčany na veřejnou schůzi, která se koná 9.1.2020 v hostinci u Lapků od 18.00 hod.s následujícím programem.Zpráva o činnosti zastupitelstva obce, plánovaní výstavby kanalizace a vodovodu a diskuze.

Hlášení dne: 3.1.2020 - Poslední Leč

Datum: 3. 1. 2020

Myslivecký spolek Jelenec Přestavlky, zve všechny spoluobčany na tradiční Poslední Leč, která se koná v sobotu 4.1.2020 od 19:00 hod. v Hostinci U Lapků. K tanci a poslechu hraje skupina Detonátor pod vedením Karla Brázdy. Pro účastníky je připravena bohatá zvěřinová tombola.

Hlášení dne: 3.1.2020 - Tříkrálová sbírka

Datum: 3. 1. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v neděli 5.1.2020 proběhne v odpoledních hodinách v naší obci Tříkrálová sbírka organizována Farní charitou Benešov, kterou povede paní Lucie Podroužková.Výtěžek sbírky je využíván na podporu těchto organizací: Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech,Charitní šatník - místo vzájemné pomoci, Benešov, RUAH - podpora paliativní péče, Rytmus Střední Čechy, CZŠ a MŠ Archa, Petroupim a materiální podpora jednotlivců a rodin v obtížné situaci na území Benešovska. Sbírka bude probíhat návštěvou Tří Králu v našich domácnostech.

Hlášení dne: 31.12.2019 - Zábavná pyrotechnika , přání do roku 2020

Datum: 31. 12. 2019

Žádáme jménem chovatelů domácích mazlíčků spoluobčany, aby neodpalovali zábavnou pyrotechniku během dne do 17.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Milí spoluobčané přeji vám pevné zdraví, osobní spokojenost a úspěšný rok 2020.

Hlášení dne: 22.12.2019 - Proslov starosty obce a přání do roku 2020.

Datum: 22. 12. 2019

Vážení spoluobčané milí sousedé, je opět čas vánoční,čas radosti, pohody a klidu. Je to také čas, kdy myslíme jeden na druhého a také na ty, kteří už nemohou být s námi. Konec roku je, ale zároveň obdobím, kdy kromě bilancování uplynulých měsíců myslíme dopředu - na dobu, kdy začne světla opět přibývat. Zvažujeme, co můžeme a chceme udělat lépe, o kolik více radosti přineseme sobě i svým blízkým. Ať jsou Vaše Vánoce obdobím, které strávíte podle vašich představ. Většina z nás je věnuje tomu nejcennějšímu co máme - rodině.Právě duch vánoc je jednou z mála příležitostí, kdy můžeme vzpomenout na tradice, z nichž jsme vyrostli, porovnat je s živou současností a zamyslet se nad budoucností.
Ať už se chystáte prožít klidné svátky doma mezi svými blízkými, nebo se těšíte na aktivní odpočinek s přáteli či rodinou, přeji vám, aby Vás Vánoce naplnili novou nadějí. Ze srdce Vám přeji co nejlepší rok 2020, ve kterém se budeme opět setkávat při pracovních i nepracovních příležitostech, při kulturních, sportovních či spolkových akcích v naší krásné obci.
V úctě Jan Mikulanda starosta obce.

Hlášení dne: 17.12.2019 - spuštění sirén, přerušení dodávky pitné vody

Datum: 17. 12. 2019

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes 17.12.2019 dojde k uctění památky obětí v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici spuštěním sirén ve 12:00 hod. po dobu 140 vteřin.
Další hlášení.
Upozorňujeme spoluobčany, že ve středu 18.12.2019 bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu připojení nového RD na vodovodní řád.Přerušení dodávky vody je plánováno od 9:00 - 14:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Hlášení dne: 16.12.2019 - uzavření komunikace k bytovce

Datum: 16. 12. 2019

Oznamujeme spoluobčanům, že od úterý 17.12. - do pátku 20.12.2019 bude z důvodu výkopových prací a napojení na vodovodní řád nového RD uzavřena komunikace od Braných k bytovce.
Pro občany, kteří se budou potřebovat dostat ke svým rodinným domům bude umožněn průjezd přes areál společnosti AGRO, kdy tento areál bude po dobu uzavření komunikace otevřen.
Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Hlášení dne 6.12.2019 - Mikulášská párty v Přestavlkách

Datum: 6. 12. 2019

Obec Přestavlky společně s místními baráčníky,hasiči, fotbalisty, rybáři a myslivci srdečně zvou děti i rodiče na Mikulášskou párty, která se koná tuto sobotu 7.12.2019 od 16.00 hod. v prostorách hasičské zbrojnice.
Pro děti bude připraven následující program: Od 16.00 mikulášská nadílka poté dětská diskotéka a vyhodnocení dětských čertovských převleků, které jsou srdečně vítány.
Na závěr proběhne čertovský ohňostroj. Přijďte se rozloučit s čerty a Mikulášem a užít si zábavné odpoledne.

Upozorňujeme spoluobčany, že ohňostroj bude odpálen v 18.00 hod.děkujeme za pochopení.

Hlášení dne 29.11.2019 - prodej vánočních stromků a rozsvěcení vánočního stromečku.

Datum: 29. 11. 2019

Firma FOREST a GARDEN s.r.o. zve srdečně všechny spoluobčany na tradiční prodej vánočních stromků, který nachystala již tento víkend 30.11 - 1.12. od 9.00 hod. - 17.00 hod.Nadále bude prodej pokračovat PO - PÁ -od 15.00 - 17.00 hod. a SO - NE -od 9.00 hod. - 17.00 hod.Prodej se uskuteční u pana Bílka č.p.12 tel. 723 318 507.

Obec Přestavlky, SDH Přestavlky, fotbalisté, rybáři a myslivci z Přestavlk zvou všechny spoluobčany na slavnostní zahájení adventu , které se koná tuto sobotu 30.11.
Program začne v 16.00 hod. vánočním tvořením s dětmi a od 18.00 hod. zpívání vánočních koled kdy vystoupí na housle Antonín Zbrožek, děti z MŠ a děti z Přestavlk.
Děti, které budou zpívat koledy ať se dostaví v pátek v 18.00 hod. do hasičské zbrojnice na krátkou zkoušku.Pro děti jsou připraveny prskavky, dílničky na tvoření vánočních předmětů a sladká odměna. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru.

Hlášení dne 27.11.2019 - rozsvěcení vánočního stromečku

Datum: 27. 11. 2019

Obec Přestavlky, SDH Přestavlky, fotbalisté, rybáři a myslivci z Přestavlk zvou všechny spoluobčany na slavnostní zahájení adventu , které se koná tuto sobotu 30.11.
Program začne v 16.00 hod. vánočním tvořením s dětmi a od 18.00 hod. zpívání vánočních koled kdy vystoupí na housle Antonín Zbrožek, děti z MŠ a děti z Přestavlk.
Děti, které budou zpívat koledy ať se dostaví v pátek v 18.00 do hasičské zbrojnice na krátkou zkoušku.Pro děti jsou připraveny prskavky, dílničky na tvoření vánočních předmětů a sladká odměna. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru.

Hlášení dne 18.11.2019 - oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Datum: 18. 11. 2019

Oznamujeme spoluobčanům, že v úterý 19.11.2019 z důvodu připojení nového rodinného domu na vodovodní řád bude přerušena dodávka pitné vody od 7.00 - 12.00 hod.
Přerušení se týká vrchní části Přestavlk a to od hlavní silnice směrem k Čistci.
Za způsobené komplikace se omlouváme.

Zobrazeno 151-180 ze 185

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Jan

Zítra má svátek Ivan

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
oblačno 24 °C 14 °C
úterý 25. 6. jasno 26/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. polojasno 28/14 °C

Mapový portál

GObec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

logo SMS ČR