Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Hlášení rozhlasu

Hlášení dne : 28.2.2021 - nový nouzový stav, nová opatření

Datum: 28. 2. 2021

Od 27.2.2021 byl vyhlášen nový nouzový stav na dobu 30 dnů.
Od pondělí 1.3.2021 jsou vydána nová nařízení naší vládou.

Hlášení dne : 25.2.2021 - povinnost nošení respirátorů

Datum: 25. 2. 2021

Od čtvrtka 25.2. je povinnost nosit respirátor FFP2 - KN95 nebo dvě chirurgické roušky přes sebe.

Hlášení dne : 23.2.2021 - mimořádné uzavření Pošty partner

Datum: 23. 2. 2021

Mimořádné uzavření pošty Partner.

Hlášení dne: 9.2.2021 - Informace spoluobčanům COVID

Datum: 9. 2. 2021

Vážení spoluobčané pandemie COVID -19 nadále trápí celý svět.
Dnes jsme obdrželi informaci ohledně šířící se nákazy v naší obci. Do dnešního dne patřila naše obec co se týče pozitivních případů mezi nejméně zasaženou v našem okolí. Bohužel to dnes není pravda. Od začátku pandemie do minulého týdne bylo 20 případů prokázané nákazy v naší obci, za posledních pár dní nám přibylo 12 nových pozitivních případů, nákaza je opět mezi námi.
Proto vás všechny žádám, abychom zase začali brát vydaná nařízení naší vládou vážně. Nosme zakrytá ústa a dbejme zvýšené hygieně, abychom ochránili nejen sebe, ale hlavně naše starší spoluobčany. Nadále platí pomocná ruka obecního úřadu pro seniory či občany v karanténě s pořízením nákupů , léku či drogistických pomůcek a proto se neváhejte obrátit na starostu obce. Obecní úřad má zajištěno dostatečné množství ochranných pomůcek , desinfekce, roušek, ale také respirátorů, které je možno si objednat u starosty, který zajistí nebo sám osobně potřebné pomůcky dodá. Spoluobčané nad 80 let, kteří požádali obecní úřad o pomoc s jejich registrací na očkování jsou zaregistrováni v systému a pouze čekáme kdy bude dodána potřebná vakcína a obdržíme informaci o termínu očkování těchto občanů. Tito občané budou včas informováni.
Vážení spoluobčané pojďme společně vrátit naší obec zpět v počtu pozitivních případů tam, kde jsme byli do nedávna. Věřím, že společně to zvládneme.
Drazí spoluobčané všem vám přeji pevné nervy a hodně zdraví.

Hlášení dne: 20.12.2020 - Přání a poděkování spoluobčanům

Datum: 20. 12. 2020

Vážení spoluobčané,

dnešní den ukončíme soutěž o nejkrásnější obrázek. Obrázku se sešlo opravdu mnoho a minimálně ty nejhezčí budou vyvěšeny ve veřejné vývěsce. Všechny děti, které namalovali obrázek a tím soutěžili, osobně odměníme dne 22.12. u nich doma. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě vánoční výzdoby, která se letos opět povedla.

Vážení spoluobčané, drazí sousedé,

pomalými krůčky se chýlí ke konci rok 2020, rok který se nesmazatelně zapíše do historie nejen naší obce, rok který změnil mnoha z nás způsob života, rok který rozdělil občany na dva tábory a v neposlední řadě rok, který vzal spousty lidem své blízké a kamarády.

V dnešní den zapálíme na adventním věnci čtvrtou svíčku a tím se přiblížil opět čas vánoční, čas radosti, pohody a klidu. Je to také čas, kdy myslíme jeden na druhého, ale také na ty, kteří už nemohou být s námi. Letošní Vánoce budou určitě jiné, nebudeme se moc potkávat tak jak jsme byli zvyklí, návštěva u starších občanů, kteří se na toto období těší hlavně proto, že mnohdy se sejde celá rodina a společně vzpomínají, smějí se a radují se, budou o toto setkání z důvodu jejich bezpečnosti často ochuzeni, nebo nebude probíhat tak, jako předešlá léta. To, že budou svátky jiné neznamená, že o Vánoce přijdeme. Možná to bude vše naopak, možná si začneme všichni vážit toho nejcennějšího to co máme a ne vždy si toho vážíme, zdraví, rodiny, štěstí, lásky, kamarádství a mnoho dalšího toho, co právě v tuto nelehkou dobu všichni potřebujeme.

Ať už se chystáte prožít letošní svátky doma mezi svými blízkými, rodinou nebo kamarády, mysleme vždy nejen na své zdraví. Buďme ohleduplní, důslední a zodpovědní, abychom nakonec na tyto jindy klidné svátky vánoční mohli v dobrém vzpomínat.

Vážení spoluobčané přeji vám, aby Vás Vánoce naplnili novou nadějí. Ze srdce Nám všem přeji co nejlepší rok 2021 a budu moc rád když se budeme moct opět setkávat při pracovních či soukromých příležitostech, při kulturních, sportovních či spolkových akcích v naší krásné obci. Všem vám jménem svým, ale také za zastupitele obce Přestavlky u Čerčan přeji klidné a pohodové svátky vánoční a do nového roku hlavně zdraví, štěstí a rodinnou i pracovní pohodu.

Hlášení dne: 29.11.2020 - Rozsvěcení vánočního stromečku

Datum: 29. 11. 2020

Vážení spoluobčané, letošní rok je v mnoha ohledech jiný. Opatření, která jsou v naši zemi nastavená proti šíření onemocnění COVID-19 nám neumožňují dodržovat zvyky a tradice, na které se mnohdy těšíme a máme je rádi. Dnes většina z nás zapálí na svém věnci či vánoční dekoraci první svíčku. Právě dnešním dnem začíná nejkrásnější období v roce a tím je čas adventu. V letošním roce jsme bohužel nemohli slavnostně toto období společně zahájit tak jak bývalo v naší obci zvykem. O tradiční výzdobu ovšem nepřijdeme. Dnes bez přítomnosti veřejnosti v 18.00hod. při potlesku hrdinům tohoto těžkého období rozsvítíme vánoční strom u hasičské zbrojnice.

Pro děti vyhlašujeme soutěž o nejhezčí vánoční obrázek, kdy jsou pod přístřeškem u hasičské zbrojnice připraveny šňůry, na které si děti budou přinesené a podepsané obrázky věšet. Vyhodnocení všech obrázků proběhne v neděli 20.12.2020 od 15.00 hod. a o průběhu vyhodnocení všech obrázků vás budeme včas informovat. Na stejném místě je také připravena poštovní schránka pro ježíška kam děti mohou vhodit svá dopisová přání. 

Vážení spoluobčané dovolte my jménem svým, ale také za zastupitele obce Přestavlky u Čerčan vám všem popřát klidný advent, hodně zdraví, předvánoční pohody a klidu.

Oznamujeme spoluobčanům, že dnešním dnem začíná tradiční prodej vánočních stromků společností FOREST&GARDEN s.r.o u pana Bílka č.p. 12,čas prodej PO-PÁ - 15.00 - 17.00 hod,
SO-NE - 9.00 - 17.00 hod.

Hlášení dne: 17.11.2020 - Sváteční potlesk pro hrdiny

Datum: 17. 11. 2020

Naše obec Přestavlky u Čerčan každou neděli v 18.00 hod. vzdává hold hrdinům dnešních dní. Mimořádně tomu bude také dnes ve státní svátek 17.11. rovněž v 18.00hod kdy potleskem , zvuku hasičských sirén a hlasu trubky Ondry Vašáka poděkujeme všem: lékařům, zdravotním sestrám ,hasičům, vědcům, prodavačům, řidičům, pošťákům, úředníkům, policistům, vojákům, medikům a mnoha dalším a dalším dobrovolníkům, prostě všem, kteří jsou odhodláni vzdorovat a zamezit šíření pandemie COVID-19. Připojte se také Vy, protože věřím, že alespoň taková drobnost z naší strany zahřeje u srdce všechny ty, kterým naše uznání patří.
Vážení spoluobčané přeji vám všem klidný a pohodový sváteční den a hodně zdraví do dalších dní.

Hlášení dne: 8.11.2020 -

Datum: 8. 11. 2020

Vážení spoluobčané dne 17.5. 2020 byl ukončen nouzový stav první vlny nákazy COVID-19, všichni jsme věřili, že máme vyhráno, ale bohužel opak je pravdou. Po dobu nouzového stavu první vlny nákazy jsme každý večer úderem 19.00 hodiny potleskem, houkáním hasičských sirén a někdy za doprovodu písní Ondry Vášáka na dálku poděkovali všem, kteří jakkoliv pomáhali tedy hlavně těm, kteří stáli v první linii hlavně zdravotníkům. Bohužel nákaza je zpět, situace je ještě horší než tomu bylo na jaře, proto budeme počínaje dnešním dnem po dobu nouzového stavu každou neděli v 18.00 hod. tleskat, houkat a také bude hrát Ondra Vašák. Věřím, že alespoň maličko toto naše uznání na dálku  zahřeje u srdce všechny ty, kterým dnes docházejí síly, vystavují  samy sebe a své rodiny této zákeřné nemoci a jakkoliv s ní  bojují . Vyvěsme opět vlajky pro hrdiny tohoto nelehkého období.  Drazí spoluobčané tímto vás žádám, pojďme dnes a každou další neděli po dobu nouzového stavu vždy v 18.00 hod. ze svých oken, nebo balkonů  zatleskat a tím vzdát velký dík za obětavou práci všech lidí v první linii. Za projevené díky těmto obětavým lidem  vám všem děkuji. Vážení spoluobčané děkuji všem, kteří dodržují  vydaná nařízení naší vládou a  věřím, že společně vše zvládneme, přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní a doufám, že vše brzy pomine a my se všichni ve zdraví budeme opět potkávat v naší obci.

Hlášení rozhlasu -1.11.2020 - Rozvoz ochranných pomůcek

Datum: 1. 11. 2020


Vláda ČR vydala nová opatření, která jsou platná od 28.října 2020 a já vás tímto prosím berme vydaná nařízení vážně, protože i naše obec je v přímém boji s nákazou COVID-19.
Vedení obce Přestavlky si uvědomuje vážnost této situace, proto jsme z rozpočtu obce pořídili další ochranné pomůcky a v pondělí 2. listopadu budou opět všem občanům starším 60 let s trvalým pobytem v naší obci rozvezeny. Roušky a v případě potřeby rukavice a desinfekce (bude rozlévána do připravených nádob). Osoby nad 70 let a ZTP dostanou od obce navíc respirátor . Ostatní občané v případě potřeby roušek, desinfekce či rukavic mohou kdykoliv kontaktovat starostu obce, pro naše občany poskytujeme ochranné prostředky, kterých máme dostatečné množství zdarma. Jsme v tom společně a jen společně to dokážeme zvládnout! Buďme prosím trpělivý, zodpovědní a ukáznění.

Nadále platí ze strany obecního úřadu nabídka pomoci při nákupech či zajištění jiných služeb pro seniory nebo občany v karanténě. Neváhejte naší nabídky využít jsme tu pro vás.

Vážení spoluobčané přeji vám všem noho zdraví.

Hlášení rozhlasu - 27.10.2020 - Další opatření a nařízení vlády ČR

Datum: 27. 10. 2020

Vláda ČR vydala nová opatření, která jsou platná od 28.října 2020 a já vás tímto prosím berme vydaná nařízení vážně, protože i naše obec je v přímém boji s nákazou COVID-19.
Omezení pohybu
Vláda od půlnoci z úterý na středu zakázala volný pohyb na veřejnosti od 21.00 do 4.59. Povolené jsou jen cesty do práce či k lékaři a domů. Výjimku budou mít také lidé zajišťující základní infrastrukturu, hromadnou dopravu či roznáškové služby, a také veřejní funkcionáři a ústavní činitelé. Po deváté hodině večer mohou z domu vyjít i ti, kteří venčí psa, avšak pouze do 500 metrů od svého bydliště.
Během dne jsou i nadále povolené vycházky v přírodě a v parcích, pobyt na chatách a chalupách, a to v maximálním počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti a spolupracovníků. Stejný počet osob platí i při nakupování. Musí se  dodržovat rozestupy min. 2 m,  v budovách a v zastavěném území obce je nutné nosit roušky!
Stále platí zákaz pití alkoholických nápojů na všech veřejně přístupných místech, bez ohledu na vlastníka.

Nově je zakázán maloobchodní prodej v neděli, ve všední dny a soboty pak mezi 20.00 a 5.00 hod. ranní.

Provoz obecního úřadu v Přestavlkách bude omezen. Budeme upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Pokud bude nutné osobní jednání, tak pouze po předchozím objednání u starosty obce tel.: 604 422 992, který je nadále v plném pracovním provozu. Úřední hodiny budou až do odvolání pouze středa od 17 do 19 hodin. Knihovna zůstává nadále uzavřená!

Dále trvá ze strany obecního úřadu nabídka pomoci pro seniory či občany v karanténě a to se zajištěním nákupů či služeb.

Vedení obce Přestavlky si uvědomuje vážnost této situace, proto jsme z rozpočtu obce pořídili další ochranné pomůcky a v pondělí 2. listopadu budou opět všem občanům starším 60 let s trvalým pobytem v naší obci rozvezeny. Roušky a v případě potřeby rukavice a desinfekce (bude rozlévána do připravených nádob). Osoby nad 70 let a ZTP dostanou od obce navíc respirátor . Ostatní občané v případě potřeby roušek, desinfekce či rukavic mohou kdykoliv kontaktovat starostu obce, pro naše občany poskytujeme ochranné prostředky, kterých máme dostatečné množství zdarma. Jsme v tom společně a jen společně to dokážeme zvládnout! Buďme prosím trpělivý, zodpovědní a ukáznění.

Vážení spoluobčané přeji vám všem noho zdraví.

Hlášení rozhlasu - 22.10.2020 - Nová nařízení vlády ČR

Datum: 22. 10. 2020

Vážení spoluobčané, vláda ČR včera opět zpřísnila koronavirová  opatření, která jsou platná od dnešního dne a to 22.10. 2020 od šesté hodiny ranní. Vláda nařídila zavřít část obchodů a zpřísnila pravidla pro setkávání lidí, také byl zakázán volný pohyb osob s vydaným upřesněním.

Vláda zakázala volný pohyb s vyjímkou: cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou a blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb pro sebe či své blízké, cest k lékaři či do zařízení sociálních služeb, neodkladných cest na úřad, cest do přírody, do parků či na chaty, cest za účelem vycestování z ČR, účasti na svatbě a pohřbu (v počtu ne vyšším než 10 osob) či návštěvy hřbitova, cest zpět do místa svého bydliště.

Dále vláda zakázala :maloobchodní prodej a prodej ,poskytování služeb v provozovnách, což se dotkne třeba prodejen oblečení a bot nebo papírnictví a hračkářství, řada obchodů má však výjimku, což platí třeba pro prodejny potravin, lékárny, drogerie nebo prodejny krmiva pro zvířata, železářství, prodejny domácích potřeb či galanterie a otevřeno mohou mít třeba také květinářství,  ze služeb musí zavřít třeba kadeřníci, naopak otevřeno mohou mít pohřební služby, autoservisy nebo zámečnictví, dále vláda uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby přešly na omezený provoz a omezily kontakt zaměstnanců s veřejností.

Obecní úřad pro občany je na dále otevřen za předpokladu dodržování vydaných nařízení. Ve všech případech, kdy je to možné bude upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním. Knihovna v Přestavlkách je od dnešního dne pro veřejnost uzavřena.

Nadále trvá nabídka naší pomoci pro spoluobčany v poskytování nákupů či zajištění potřebných služeb, kdy tímto vyzívám všechny hlavně ohroženou skupinu osob, aby neváhali této nabídky využít, jde nám hlavně o vaše zdraví. 

Vážení spoluobčané tímto vás žádám a prosím dodržujme vydaná nařízení, respektujme je a buďme ohleduplní ke svému okolí. Nákaza Covid - 19 se šíří kolem nás a proto tuto situaci berme vážně. Každý máme jiný názor a každý bereme nákazu jinak, ale asi se všichni shodneme na tom, že zdraví nás, našich blízkých a všech občanů je to nejdůležitější a o to nám všem jde.

Závěrem vám všem přeju hodně zdraví, pohody a klidu, věřím, že vše zvládneme a bude zase dobře.

Hlášení rozhlasu - 13.10.2020 - Nová nařízení vlády ČR

Datum: 13. 10. 2020

Vážení spoluobčané, vláda v pondělí večer oznámila nová přísnější opatření, která začínají platit od středy 14. října.
Co se pro nás od dnešní půlnoci mění:
Roušky - nově se budou roušky nosit nejen ve vnitřních prostorách a hromadné dopravě, ale také na venkovních zastávkách a všech nástupištích hromadné dopravy.
Shromažďování osob - uvnitř i venku se může shlukovat maximálně 6 osob, výjimky mají členové domácnosti a zasedání orgánů veřejné moci.
Restaurace, bary, hospody, kluby se uzavírají s výjímkou výdejních okének s provozem do 20.00 hod. Na veřejně přístupných místech platí úplný zákaz pití alkoholu.
Školy - od středy budou uzavřeny všechny základní, střední i vysoké školy. Žáci a studenti se budou učit dálkově. Mateřské školy zůstanou v běžném provozu.
Obecní úřad, mateřská škola a pošta v Přestavlkách budou stále v provozu za dodržování zvýšených hygienických opatření a nařízení vlády.
Pro naše spoluobčany máme nachystáno dostatečné množství ochranných pomůcek, které rádi bezplatně poskytneme k jejich smysluplnému využití. Obecní úřad nadále nabízí pomocnou ruku všem spoluobčanům jak v karanténě či seniorům, ale také všem co pomoc potřebují v zajištění nákupů či potřebných služeb. Nebojte se využít nabídnutou pomoc.
Vážení spoluobčané tímto vás žádám a prosím, DODRŽUJME vydaná nařízení, buďme ohleduplní k sobě, okolí a svým spoluobčanům! Vyhýbejme se místům s větším počtem lidí! Nevystavujme se riziku nakažení! Když vše budeme dodržovat tak, jak nám vláda ukládá, věřím, že celou situaci ve zdraví zvládneme. Čím více se bude nařízení porušovat, tím déle bude trvat. Pojďme se kousnout a tu chvilku to vydržme.
Na závěr mi dovolte vám všem popřát hodně zdraví. Společně to zvládneme!

Hlášení dne: 11.10.2020 - rouška a desinfekce pro spoluobčany

Datum: 11. 10. 2020

Vážení spoluobčané, obec Přestavlky u Čerčan vzhledem k horšícímu se stavu ohledně nákazy COVID-19,zajistila pro své spoluobčany ochranné pomůcky - jednorázové roušky, rukavice a desinfekci. Vedení obce si uvědomuje vážnost celé situace a proto osobám starším 60 let bude během pondělí 12.10. doručeno 10 ks. jednorázových roušek a bude možno odlít přidělené množství desinfekce na ruce do připravené lahvičky a jednorázové rukavice. Ostatní spoluobčané si mohou vyzvednout ochranné pomůcky na obecním úřadě v úřední hodiny nebo po dohodě se starostou obce.
Dále žádáme spoluobčany, aby dodržovali vydaná nařízení vlády České republiky, respektovali je a byli na sebe opatrní, Starší občany vyzívám aby využili nabídnutou pomoc obecního úřadu a to v zajištění nákupů, poštovní služby, léků ...., nebojte se na mne obrátit 604 422 992.
Vážení spoluobčané všem nám přeji hodně sil a mnoho zdraví
do dalších dní.

Vyhlášení nouzového stavu, situace v naší obci

Datum: 5. 10. 2020

Vláda vyhlásila nouzový stav s platností od dnešní půlnoci (5. října 2020) po dobu 30 dnů a přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19. Na 14 dní se zakazují hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech, omezen je provoz středních, vyšších a vysokých škol a restaurací.

V okolních obcích, i v Přestavlkách byla v podzimní vlně nákaza COVID-19 již prokázána. Žádáme obyvatele, aby situaci nepodceňovali, nosili roušky a dodržovali mimořádná opatření. Buďte ohleduplní k sobě, svým blízkým a okolí. Stále platí, že moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě.

Pro všechny své občany máme k dispozici ochranné prostředky - jednorázové roušky, desinfekce, jednorázové rukavice. Kdokoli bude potřebovat roušky,  desinfekci nebo rukavice, přijďte na obecní úřad nebo kontaktujte starostu či místostarostu. 

I nadále platí nabídka pomoci pro seniory nebo osoby v karanténě. Jedná se o zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků, i jiných potřebných služeb, např. dovoz jídla, vyřízení pošty, úřadu a pod. Objednávky u starosty obce na tel. 604 422 992. Neváhejte se na nás obracet.

Provoz mateřské školy, pošty a obecního úřadu bude zajištěn - dodržujte prosím zavedená opatření, v budově noste roušky, udržujte rozestupy a používejte připravenou desinfekci!

Hlášení dne: 3.10.2020 - Výsledky voleb do Středočeského kraje

Datum: 3. 10. 2020

Vážení spoluobčané, oznamujeme výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje za obec Přestavlky u Čerčan: počet voličů v seznamu: 307, počet vydaných obálek: 150, počet platných hlasů: 149, volební účast 48,9%.

Počet hlasů pro jednotlivé strany:
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 4
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 28
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 7
Česká pirátská strana 23
Občanská demokratická strana 32
Dělnická strana sociální spravedlnosti 1
Česká strana sociálně demokratická 5
Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení 6
ANO 2011 37
Komunistická strana Čech a Moravy 3
Občanská demokratická aliance 1
Trikolóra hnutí občanů 1
ROZUMNÍ - Petr Hannig - 1

Děkuji všem voličům za vysokou volební účast, respektování nařízení a dodržování bezpečnostních opatření. Děkuji volební komisi za perfektně odvedenou práci.

Hlášení dne: 30.9.2020 - Uzavření pošty 1.10.2020 ze zdravotních důvodů

Datum: 30. 9. 2020

Vážení spoluobčané, oznamujeme vám, že zítra 1.10.2020 bude ze zdravotních důvodů uzavřena pobočka pošty v Přestavlkách.
V pátek bude provoz pošty obnoven. Děkujeme za pochopení.

Hlášení dne: 29.9.2020 - Uzavření pošty ze zdravotních důvodů

Datum: 29. 9. 2020

Vážení spoluobčané, oznamujeme vám, že dnes v úterý 29.9.2020 bude ze zdravotních důvodů uzavřena pobočka pošty v Přestavlkách. Děkujeme za pochopení.

Hlášení dne:25.9.2020 - Fotbalové utkání sokol Přestavlky

Datum: 25. 9. 2020

TJ Sokol Přestavlky zve všechny své fotbalové fanoušky a příznivce na domácí fotbalové utkání, kdy naši chlapy hostí tým ze Křivsoudova. Utkání bude sehráno na hřišti v Čerčanech a výkop začíná v 16.30 hod.

Hlášení dne:23.9.2020 - Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Datum: 23. 9. 2020

V pátek 25.9.2020 proběhne ve spolupráci s TS Benešov svoz nebezpečného odpadu , ve stejný den bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a v sobotu hasiči zajistí sběr železného šrotu a jiných kovů kdy tento svoz bude zajištěn panem Jaroslavem Znamenáčkem, který po tel. dohodě sběr zajistí. tel. kontakt 606 604 801.

Nebezpečný odpad bude svezen v pátek mezi 12.00 - 13.00 hodinou a je možno do této doby ukládat odpad na  místa Borka u Klofandů, Přestavlky na náves proti Kučerům a na Čistci u kapličky.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od pátku do soboty u hasičské zbrojnice a na Borkách u Klofandů.

ŽÁDÁME SPOLUOBČANY ABY ODEVZDÁVALI ODAPAD POUZE TAKOVÝ, KTERÝ DO PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ PATŘÍ.

Hlášení dne:9.9.2020 - Fotbalové utkání

Datum: 9. 9. 2020

TJ Sokol Přestavlky zve všechny své fotbalové příznivce na 4 kolo okresní soutěže mužů kdy naši chlapy sehrají domácí zápas na fotbalovém hřišti v Čerčanech a to v sobotu 12.9. s týmem z Nespeky B. Výkop utkání začíná v 17.00 hod.

Hlášení dne:3.9.2020 - 10. Dožínková slavnost v Přestavlkách

Datum: 3. 9. 2020

Agro Přestavlky a.s. a obce Přestavlky a Vranov zvou všechny spoluobčany na 10 výročí Dožínkové slavnosti, která se koná tuto sobotu 5.září od 14.00 hod. u místního hostince, celo odpolední program je nachystán pro malé i velké. Během dne proběhne ochutnávka zabijačkových pochoutek, grilovaného prasátka a pálenky z palírny z Dubska, odpolednem nás bude provázet hudbou DO Vranovanka. Pro děti jsou připraveny soutěže a večerní tancovačkou zakončí den kapela Pokrok. Přijďte se pobavit a strávit společně pohodový odpoledne.
OÚ Přestavlky žádá naše hospodyňky, které budou ochotni upéct něco dobrého na Dožínkovou slavnost, aby své dobroty donesly tento pátek 4.8. mezi 18.00 - 19.00 hod. do místního hostince U Lapků. Všem kteří jakkoliv pomůžou s přípravou, která se koná v sobotu od 9.00 hod. u hostince či pečením na dožínky předem děkuji.

Hlášení dne:30.8.2020 - 10. Dožínková slavnost v Přestavlkách

Datum: 30. 8. 2020

Agro Přestavlky a.s. a obce Přestavlky a Vranov zvou všechny spoluobčany na 10 výročí Dožínkové slavnosti, která se koná tuto sobotu 5.září od 14.00 hod. u místního hostince, celo odpolední program je nachystán pro malé i velké. Během dne proběhne ochutnávka zabijačkových pochoutek a grilovaného prasete, pálenky z palírny z Dubska, a celé odpoledne nás bude provázet hudbou DO Vranovanka. Pro děti budou připraveny soutěže a večerní tancovačkou zakončí den kapela Pokrok. Přijďte se pobavit a strávit společně pohodový odpoledne.
OÚ Přestavlky žádá naše hospodyňky, které budou ochotni upéct něco dobrého na Dožínkovou slavnost, aby své dobroty donesly tento pátek 4.8. mezi 18.00 - 19.00 hod. do místního hostince U Lapků. Všem kteří jakkoliv pomůžou s přípravou či pečením na dožínky předem děkuji.

Hlášení dne:21.8.2020 - Fotbalové utkání sokol Přestavlky

Datum: 21. 8. 2020

TJ Sokol Přestavlky zve všechny své fotbalové fanoušky a příznivce na první mistrovské utkání okresní soutěže, který sehrají naši chlapy s týmem z Týnce nad Sázavou zítra v sobotu 22.8.2020 od 14.00 hod. na hřišti v Čerčanech.

Hlášení dne:12.8.2020 - poděkování za pomoc při brigádě, pozvání na fotbalové utkání sokola Přestavlky

Datum: 12. 8. 2020

Obecní úřad Přestavlky děkuje všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili při pomoci na brigádách v budování Workoutového hřiště na pozemku pod bývalou poštou .Velký dík si zaslouží firma Stavos, která zajistila technikou dovoz materiálu a srovnání terénu, které bezvadně zvládl na bagru pan Jiří Novotný. Dále děkuji panu Jiřímu Drazdíkovi a Honzovi Bohatovi , kteří nám také svou technikou pomohli abychom časově zvládli připravit podklad pro samotné hřiště. Nechci na nikoho zapomenout proto děkuji všem, kteří se alespoň chvilkou podíleli na realizaci a Tomášovi Mikulandovi, který se postaral o precizní zednické práce a tím jsme si hřiště připravili obrazu svému. Díky vám všem.
Hřište bude otevřeno v brzké době až nám otevření realizátor povolí z důvodu bezpečnosti.Sokol Přestavlky zve všechny své fotbalové fanoušky a příznivce na přípravný zápas, která sehrají naši fotbalisti zítra ve čtvrtek 13.8.2020 od 18.00 hod s týmem z Čerčan na hřišti v Čerčanech.

Hlášení dne: 24.7.2020 - veřejná brigáda, žádost o spolupráci

Datum: 24. 7. 2020

Obecní úřad Přestavlky žádá své spoluobčany, tedy hlavně tatínky, strýce a všechny ty, kteří jsou ochotni pomoci při finální přípravě Workoutového hřiště, které se buduje hlavně pro naše děti a všechny spoluobčany, kteří budou toto hřiště využívat. Jedná se o rozvoz hlíny a prachu po pozemku, na který se bude hřiště od úterý do pátku montovat. Tímto žádáme jmenované, kteří si najdou v pondělí 27.7. od 16.00 hod. čas , aby přišli k místnímu hostinci u Lapků s potřebným nářadím. Nářadí je třeba kolečka, hrábě a lopaty. Všem dobrovolníkům předem děkuji za účast a žádám ty, kteří se zúčastní, aby předem informovali starostu obce, který zajistí vše potřebné k realizaci veřejné brigády.
Všem občanům přeji krásný a pohodový víkend.

Hlášení dne: 6.7.2020 -dočasné přerušení dodávky pitné vody

Datum: 6. 7. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že zítra 7.7.2020 proběhne částečné přerušení dodávky pitné vody. Přerušení dodávky vody se týká části obce Na Bulánce od parčíku , směrem ke hřišti.Důvodem přerušení je připojení nového objektu na vodovodní řád. Odstávka je plánována od 7.00 hod. - do 14.00 hod.Omlouváme se spoluobčanům za způsobené komplikace v době kdy nepoteče voda.

Hlášení dne: 22.6.2020 -dočasné uzavření místní komunikace

Datum: 22. 6. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že zítra v úterý 23.6. od 7.30 hod. bude z důvodu napojení rodinného domu na vodovodní řád uzavřena komunikace od Sislů ke Stibůrkům. Občané se do svých obydlí dostanou směrem od Čistce, zemní práce budou probíhat před Stibůrkovými.Neprůjezdnost se plánuje po celý den. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Hlášení dne: 20.6.2020 - Zahájení léta - dětský den - poděkování švadlenkám

Datum: 20. 6. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnešní akce Vítání léta je z důvodu nepříznivého počasí přesunuta od rybníka V zatáčce do hasičské zbrojnice. Pro děti je nachystán náhradní program s diskotékou a soutěže o sladkou odměnu a pro ostatní účastníky je připraveno pohoštění. Předání daru naším švadlenkám a poděkování dobrovolníkům proběhne od 15.30 hod. dle programu.Od 16.00 hod. zahraje na harmoniku Pepa Vašák.Všichni jste srdečně zváni.

Hlášení dne: 19.6.2020 - Zahájení léta - dětský den - poděkování švadlenkám

Datum: 19. 6. 2020


Obec Přestavlky u Čerčan s místními spolky zve srdečně všechny malé i velké spoluobčany na zahájení léta s dětským dnem u rybníka V zatáčce.
Celodenní akce proběhne zítra v sobotu 20.6.2020 s následujícím programem: 7.00 - 11.00 hod. - dětské rybářské závody, 13.30 - 15.30 hod.- soutěže pro děti o sladkou odměnu, 15.30 hod - poděkování dobrovolníkům za obětavou pomoc k zamezení šíření koronaviru a předání daru našim švadlenkám, 15.45 hod. - ukázka mladých hasičů, 16.00 hod - ukázka výcviku psů - zadržení pachatele přes vodu od 16.30 - volná zábava, vodní radovánky, jízda na koních.

Celodenní program a občerstvení pro děti je zdarma. Přijďme si společně užít klidný a pohodový den a společně poděkovat všem dobrovolníkům.

V případě nepříznivého počasí bude odpolední program přesunut do místní hasičské zbrojnice kde bude náhradní program.

Hlášení dne: 17.6.2020 - Zahájení léta - dětský den - poděkování švadlenkám

Datum: 17. 6. 2020

Obec Přestavlky u Čerčan s místními spolky zve srdečně všechny malé i velké spoluobčany na zahájení léta s dětským dnem u rybníka V zatáčce.
Celodenní akce proběhne tuto sobotu 20.6.2020 s následujícím programem: 7.00 - 11.00 hod. - dětské rybářské závody, 13.30 - 15.30 hod.- soutěže pro děti o sladkou odměnu, 15.30 hod - poděkování dobrovolníkům za obětavou pomoc k zamezení šíření koronaviru a předání daru našim švadlenkám, 15.45 hod. - ukázka mladých hasičů, 16.00 hod - ukázka výcviku psů - zadržení pachatele přes vodu od 16.30 - volná zábava, vodní radovánky, jízda na koních.

Celodenní program a občerstvení pro děti je zdarma. Přijďme si společně užít klidný a pohodový den a společně poděkovat všem dobrovolníkům.V případě nepříznivého počasí bude odpolední program přesunut do místní hasičské zbrojnice kde bude připraven náhradní program.

Hlášení dne: 17.5.2020 - Ukončení nouzového stavu a potlesk hrdinům

Datum: 17. 5. 2020

Vážení spoluobčané, dnešním dnem končí vyhlášený nouzový stav vládou České Republiky.Postupně se rozvolňují nařízení naší vlády a pomalu se opět vracíme k běžnému životu. Ukončení nouzového stavu neznamená zrušení všech nařízení naší vlády, proto se nadále budeme potkávat se zakrytými ústy, dezinfikovat se a dbát zvýšené hygieně.

Naše obec zvládla celou situaci kolem nákazy COVID-19,tak jak jsme si všichni přáli a to bez vážnějších problémů, pouze s 1 prokázaným případem nákazy v naší obci a pár našich občanů bylo uzavřeno do domácí karantény.  Těmto občanům děkuji za  respektování uzavření do karantény a žádám všechny občany, abychom nadále respektovali nařízení naší vlády a byli důslední, protože jak všichni víme ještě jsme nevyhráli.

Vážení spoluobčané dnešním dnem zakončíme úderem 20.00 hod potleskem pro všechny co stáli čelem proti této zákeřné pandemii,potlesk, houkání sirén  a písně které zazní od Ondry Vašáka jsou směřovány všem obětavým občanům, kteří byli vystaveni přímému boji s šířící se nákazou, ještě jednou děkuji našim dobrovolnicím, které se bez váhání pustili do šití roušek a zajistili jich nejen pro naše občany velké množství.  Vážení spoluobčané tímto vás žádám, abychom  dnes ze svých oken, nebo balkonů naposledy zatleskali a tím vzdali velký dík za obětavou práci všech lidí v první linii a naším švadlenkám co pro nás našily roušky, za projevené díky vám všem děkuji. Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní a věřím, že už se brzy potkáme na kulturní či jiné akci v naší obci.

Hlášení dne:13.5.2020 - Svoz nebezpečných odpadů

Datum: 13. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v pátek 15.5.2020 bude proveden svoz nebezpečného odpadu, kontejner bude přistaven na obvyklých místech v lokalitách Borka u Klofandů od 12:00 do 12:10 hod., v Přestavlkách na návsi pod obchodem od 12:20 do 12:40 hod., na Čistci u kapličky od 12:50 do 13:00 hod. Odpad, který je možno odevzdat: Vyřazené lednice, mraznice, televizory, rádia, počítače a jiné elektrospotřebiče, zbytky a nádoby od barev, ředidel, rozpouštědel a olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické, akumulátory, monočlánky, staré léky, zářivky, výbojky, svítidla, hadry od barev a olejů.

Hlášení dne:11.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 11. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že nám bylo dnes potvrzeno technickými služby Benešov, že zítra v úterý 12.5.2020 od 6.30 hod do 15.00 hod.   proběhne čištění místních komunikací. 
Tímto vyzýváme spoluobčany k odstranění všech vozidel a neparkování ve stanovenou dobu na místních komunikacích a veřejných prostranství až do úplného vyčištění těchto prostor.Děkujeme všem spoluobčanům za respektování této výzvy.

Hlášení dne:6.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 6. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že jsme se právě teď dozvěděli od Technických služeb Benešov, že z provozních důvodů neproběhne v dnešním dni čištění komunikací.
Bylo nám slíbeno čištění komunikací v náhradním termínu a to 12.5.2020 od 8.00 hod.Za způsobené potíže se Technické služby omlouvají

Hlášení dne:4.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 4. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že ve středu 6.5.2020 proběhne čištění místních komunikací vozidlem technických služeb Benešov. Čištění je plánováno od 7.00 do 17.00 hod.
Tímto vyzýváme spoluobčany k odstranění všech vozidel a neparkování ve stanovenou dobu na místních komunikacích a veřejných prostranství až do úplného vyčištění.Děkujeme všem spoluobčanům za respektování této výzvy.

Hlášení dne:30.4.2020 - Velkoobjemný odpad

Datum: 30. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že od zítra 1.5.2020 - sobotu 2.5.2020 do odpoledních hodin budou přistaveny v lokalitách Borka u Klofandů a v Přestavlkách u hasičské zbrojnice kontejnery na velkoobjemový odpad.Odpad, který je možno odevzdat: koberce, nábytek, PVC a ostatní velkoobjemový komunální odpad.
Do kontejnerů nepatří: bioodpad, stavební odpad,eternyt, elektro spotřebiče, pneumatiky a ostatní nebezpečný odpad.

Hlášení dne 27.4.2020 - Výdej dezinfekce, úklid obce, známky na popelnice

Datum: 27. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že z důvodu postupného uvolňování nařízení vlády ČR proběhne dnes poslední bezplatný výdej dezinfekce na ruce, povrchy a ochranné roušky v obvyklém čase a to od 16.00 - 18.00 hod. u hasičské zbrojnice.
Dále oznamujeme spoluobčanům, že byl zrušen společný úklid obce,ale naše okolí si jistě uklidit zaslouží, úklid byl zahájen dobrovolníky ve spolupráci s obecním úřadem kdy po dohodě s vedením obce je  určen úsek , který je uklízen, nafasují si ochranné rukavice , odpadkové pytle a provedou úklid v menších skupinkách či rodinných příslušnících. Dnes při výdeji dezinfekce budou dorozděleny další neuklizené úseky a obec bychom měli mít před letní sezonou uklizenou.

Příští středu 6.5.od 8.00 hod proběhne v naší obci zametacím vozem úklid celé obce.

Dále upozorňujeme spoluobčany, kteří nemají označenou popelnici známkou na rok 2020 a bylo jim dnes vloženo upozornění o nenalepené známce ať upozornění neberou v potaz.Toto upozornění vzniklo nedopatřením ze strany technických služeb.

Děkuji všem dobrovolníkům za pomoc při úklidu naší obce a do dalších dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví. 

Hlášení dne 26.4.2020 - Výdej dezinfekce, úklid obce

Datum: 26. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že z důvodu postupného uvolňování nařízení vlády ČR proběhne v pondělí 27.4. poslední bezplatný výdej dezinfekce na ruce, povrchy a ochranné roušky v obvyklém čase a to v 16.00 hod. u hasičské zbrojnice. 

Dále oznamujeme spoluobčanům, že byl zrušen společný úklid obce , ale našli jsme řešení, protože okolní příroda to potřebuje. Okolí naší obce je uklízeno dobrovolníky , kteří si po dohodě se starostou obce určí úsek , který uklidí, nafasují ochranné rukavice a odpadkové pytle a provedou úklid v menších skupinkách či rodinných příslušnících. Další rozdělení úseků pro dobrovolníky bude možné zkonzultovat zítra při výdeji dezinfekce nebo  po dohodě se starostou obce. Do naší vesnice je objednán zametací vůz, který nám obec zamete.

Děkuji všem dobrovolníkům co se do úklidu zapojí či už zapojili a všem vám přeji hodně zdraví.

Hlášení dne: 20.4.2020 - výdej dezinfekce, první případ COVID-19 v naší obci

Datum: 20. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně dezinfekce na ruce, povrchy, ochranné roušky a jednorázové rukavice u hasičské zbrojnice od 16.00 hod.
Dále reaguji na včera zveřejněnou nemilou zprávu o prvním pozitivním případu nákazy COVID-19 v naší obci.Není důvod k panice a zjišťování koho se nákaza týká, ale ba naopak musíme být disciplinovaní, pozorní a dodržovat nařízení vlády, hlavně se neshlukovat na veřejném prostranství, neustále mít zakryty dýchací cesty a ústa, nosit ochranné rukavice dbát důkladné hygieně mytí rukou a dostatečné dezinfikování.
Všem vám přeji mnoho zdraví a moc vás prosím dodržujme veškerá opatření. Neděláme to pro sebe, ale pro zdraví nás všech.

Hlášení dne: 19.4.2020 - otevření obecního úřadu, výdej dezinfekce

Datum: 19. 4. 2020

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví bude od pondělí 20.4.2020 obnovena činnost Obecního úřadu Přestavlky u Čerčan v plném rozsahu úředních hodin (tj. Po 8-12 a St 17-19 hodin) a to za dodržování zvýšených hygienyckých a bezpečnostních opatření až do odvolání.

Oznamujeme spoluobčanům, že v pondělí 20.4.2020 bude opět bezplatně vydávána dezinfekce na ruce, ochranné roušky a jednorázové rukavice u hasičské zbrojnice od 16.00 hod - 18.00 hod.

Dále informujeme občany, že v naší obci již byla prokázána nakáza Covid -19. Tímto vyzívám všechny spoluobčany, abychom nadále respektovali nařízení vlády, byli jsme ohleduplní, trpělivý  a důslední v plnění těchto nařízení.

Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní.

Hlášení dne: 15.4.2020 - odstávka elektrického proudu a uzavření pošty V Přestavlkách

Datum: 15. 4. 2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci. Přerušení dodávky se týká částí Přestavlky, Borka, Čistec, Záhořany.
Přerušení dodávky je plánováno na zítřra 16.4.2020 od 8.00 - 16.00 hod. Z tohoto důvodu bude uzavřena také provozovna pošty Partner.

Hlášení dne:13.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 13. 4. 2020

Krásné velikonoční ráno milí spoluobčané, připomínáme, že dnes proběhne bezplatně výdej dezinfekce na ruce, ochranných rukavic a roušek ušitých našimi dobrovolnicemi. Výdej bude opět u hasičské zbrojnice od 9.00 - 11.00 hod. Dezinfekce bude odměřována v omezeném množství do přinesených lahviček. Celá akce bude koordinována místními hasiči, kteří budou dohlížet  na bezpečnost a postupný přístup k výdeji.

Vážení spoluobčané přejeme vám všem hezké Velikonoční pondělí a do dalších dní mnoho sil a hodně zdraví.

Hlášení dne:10.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice, velikonoční přání spoluobčanům

Datum: 10. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že o velikonočním pondělí 13.4. bude od 9.00 - 11.00 hod. vydávána bezplatně dezinfekce na ruce, ochranné rukavice a roušky ušité našimi dobrovolnicemi u hasičské zbrojnice. Potřebná dezinfekce bude odlévána do přinesených lahviček v omezeném množství a celá akce proběhne za pomoci místních hasičů, kteří budou řídit bezpečný přístup k výdeji.

Vážení spoluobčané dnes je Velký pátek a tím začali velikonoční svátky. Ještě před pár týdny jsme plánovali oslavy Velikonoc prožít v naší obci, domácností a rodinách jinak.Dnes už víme, že o Velikonočním pondělí nebudou chodit koledníci, kteří k tomuto dni nepochybně patří a celému dni dodávají své kouzlo.Letos se ovšem zdá, že hodně očekávaných událostí proběhne jinak. Bude naším společným úkolem,aby návrat směrem"k normálním kolejím"našeho obecního, spolkového, rodinného či sousedského života proběhl co nejdříve, jakmile to okolnosti dovolí.

Vážení spoluobčané přeji vám všem klidné,slunečné, bezstarostné a pohodové  prožití Velikonočních svátků, a do dalších jarních dní mnoho sil zdraví a úsměv pod rouškou na tváři.

Hlášení dne:6.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 6. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství dezinfekce na ruce, povrchy a také budou k dispozici ochranné roušky od našich dobrovolnic. Výdej bude probíhat od 16.00 do 18.00 hod. u hasičské zbrojnice. Žádáme spoluobčany aby si na potřebnou dezinfekci vzali lahvičku do které bude dezinfekce odměřena. Dále žádáme spoluobčany, aby dodržovali odstup a přistupovali k výdejnímu místu jednotlivě a s ochranou dýchacích cest.Do dalších slunečných dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví ve vzdorování před nákazou COVID-19.

Hlášení dne: 4.4.2020 - Výdej dezinfekce, vlajka pro hrdiny

Datum: 4. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v pondělí 6.4.2020 bude opět bezplatně do přinesených lahviček  vydávána dezinfekce na ruce a povrchy u hasičské zbrojnice od 16.00 -18.00 hod. K dispozici budou také ochranné roušky od našich dobrovolnic a jednorázové rukavice.

Dále informuje spoluobčany, že 7.dubna je den světového zdraví a i my jsme se rozhodli vzdát hold hrdinům dnešních dní:lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, vědcům,prodavačkám, řidičům, pošťákům, úředníkům,tisícům dobrovolníků, policistům, vojákům,medikům, švadlenkám, vývojářům a mnoha dalším, kteří jsou odhodlání vzdorovat a zamezit šíření pandemii COVID-19.

Naše obec se připojuje k  iniciativě Vlajka pro hrdiny a tímto vyzýváme širokou veřejnost, aby jako symbolické uznání laskavosti a odvahy statisíců lidí vyvěšovala už nyní státní vlajku.Cílem je,aby v úterý 7. dubna české obce a města byly na znamení vděčnosti zaplaveny bílou, červenou a modrou barvou.Vlajky pro hrdiny budou vlát až do konce aktuálního nouzového stavu, dále vás žádám po celou  dobu trvání nouzového stavu  vždy ve 20.00 hod symbolickým potleskem poděkujme na dálku všem jmenovaným, protože jinak jim v tuto dobu bohužel poděkovat nemůžeme.

Vážení spoluobčané děkuji všem, kteří respektují nařízení vlády,jsou tolerantní a také projeví díky všem jmenovaným. Do dalších dní vám všem mnoho sil a hodně zdraví. 

Hlášení dne: 1.4.2020 -Potlesk všem lidem v první linii

Datum: 1. 4. 2020

Vážení spoluobčané dnes je tomu přesně měsíc co propukla epidemie COVID-19 do naší krásné země. V průběhu tohoto nepříjemného období se u mnoha z nás změnil život. Vláda vyhlásila stav nouze a vydala spousty pro většinu z nás nepříjemných opatření a nařízení, která nám znepříjemňují život. Spousta občanů nemůže vykonávat pracovní činnost,uzavřely se školy a školky, mimo svá obydlí smíme vycházet jen se zahaleným obličejem a v neposlední řadě se nemůžeme scházet a navštěvovat se svými příbuznými nebo kamarády a mnoho dalších opatření, která byla vydána..

Máme za sebou dlouhý měsíc a pravděpodobně ještě pár dní před sebou, kdy musíme s plných sil vzdorovat této zákeřné epidemii.Věřím, že to všichni zvládneme a vše ve zdraví přečkáme.

Tato nelehká situace by se nedala zvládnout bez všech obětavých občanů, kteří jsou vystaveni přímému boji s šířící se nákazou. Vážení spoluobčané tímto vás žádám, abychom  dnes úderem 20.00 hod. ze svých oken, nebo balkonů zatleskali a tím vzdali velký dík za obětavou práci všech lidí v první linii a naším švadlenkám co pro nás našily roušky, za projevené díky vám všem děkuji. Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní.

Hlášení dne: 30.3.2020 - Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 30. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství dezinfekce na ruce, povrchy a také budou k dispozici ochranné roušky od našich dobrovolnic. Výdej bude probíhat od 16.00 do 18.00 hod. u hasičské zbrojnice. Žádáme spoluobčany aby si na potřebnou dezinfekci vzali lahvičku do které bude dezinfekce odměřena. Dále žádáme spoluobčany, aby dodržovali odstup a přistupovali k výdejnímu místu jednotlivě a s ochranou dýchacích cest.Do dalších dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví ve vzdorování před nákazou COVID-19.

Hlášení dne: 27.3.2020 - Nařízení vlády, výdej desinfekce

Datum: 27. 3. 2020

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví od 24.3.2020 pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu DVOU OSOB. Platí ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU s výjimkou cest do zaměstnání, obchodů s potravinami, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Pobyt a pohyb mimo bydliště je ZAKÁZÁN bez ochranných prostředků dýchacích cest jako jsou roušky, respirátory, šátky apod.
Informujeme spoluobčany, že v pondělí 30.3.2020 od 16.00 hod. bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství do přinesených lahviček dezinfekce na ruce a  povrchy, které byly zakoupeny obecním úřadem a ochranné roušky od našich dobrovolnic u hasičské zbrojnice.
Závěrem žádám všechny spoluobčany, aby dodržovali nařízení vlády, byli tolerantní a ohleduplní ke svému okolí a respektovali v maximální možné míře všechna nařízení, zákazy,ale také doporučení. Věřím, že tato nepříjemná situace nebude trvat dlouho, naše životy se pomalu budou vracet do běžného života , který jsme ještě před čtrčnácti dny všichni žili a budeme se opět potkávat na ulici, veřejnosti či na kulturních akcí v naší obci.
Děkuji všem občanům, kteří berou celou situaci ohledně epidemie COVID-19 vážně a dodržují nařízení vlády vám všem patří velký dík. Jde o zdraví nás všech. Milí spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a pevné zdraví.

Hlášení dne: 23.3.2020-Výdej desinfekce a ochranných roušek

Datum: 23. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes od 16.00 hod. bude u hasičské zbrojnice vydávána bezplatně v omezeném množství desinfekce na ruce do přinesených lahviček, ideálně s rozprašovačem. Dále informujeme občany, že máme k dispozici dostatek ochranných roušek od našich dobrovolnic, které budou také k dispozici u hasičské zbrojnice a rovněž bude také k dispozici desinfekce určena na ošetření povrchu. Dnešní výdej je stanoven od 16.00hod - 18.00 hod. V případě nedostatečného množství desinfekce bude objednána a dodána chybějícím občanům.

Hlášení dne: 19.3.2020 - Informace pro občany, roušky - desinfekce

Datum: 20. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v předešlých dnech byli rozneseny ochranné roušky ušité dobrovolnicemi z naší obce. Roušky by měl dostat každý spoluobčan a pokud tomu tak nebylo velice se omlouváme, snažili jsme se každému dodat,ale je možné, že jsme někoho nezastihli doma nebo se zapomnělo. Na obecním úřadě máme ještě roušek dostatečné množství a proto je možné roušky si vyzvednout po dohodě se starostou obce. V případě, že budou roušky docházet naše skvělá děvčata jsou odhodlána pokračovat v šití, abychom ochránili nás a naše okolí.Věříme že naše snaha není marná a nadále budeme pokračovat preventivními kroky. Děvčatům patří velký dík.
Včera byla vydávána desinfekce, která je určena k ošetření povrchů a je bezplatně k dispozici na obecním úřadě rovněž po dohodě se starostou obce.
Dále dnes se nám podařilo objednat desinfekci na ruce, která by měla být již v pondělí, proto vás předem upozorňuji o pořízení lahviček ideálně se sprejem třeba od parfému do, kterých bude hned v pondělí vydávána v omezeném množství na domácnost u hasičské zbrojnice. Čas výdeje je zatím určen na 16.00 hod, v případě nedodání v daném termínu bude přesunuto na nejbližší možný termín.
Závěrem vám všem přeji hodně zdraví a žádám vás, abychom byli trpěliví, zodpovědní a ohleduplní.

Hlášení dne: 18.3.2020 - Roznáška roušek spoluobčanům

Datum: 18. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes vláda vyhlásila povinnost každého kdo se zdržuje na veřejnosti mít zahalena ústa tak, aby nebyla šířena nákaza COVID-19 a to s platností od dnešní půlnoci.Jelikož nebylo možné zajistit ochranné roušky nahlásili se na výzvu starosty obce dobrovolnice, které se nelehkého úkolu zhostili skvěle a proto dnes budou dobrovolníky rozneseny vyrobené ochranné pomůcky mezi naše spoluobčany.Věříme, že se dostanou roušky mezi vás všechny, kdo nedostane roušku dnes určitě bude dodána nejpozději zítra. Věříme, že naši skvělí dobrovolníci budou mít dostatek sil, aby měl každý občan naší obce minimálně 2 ks. roušek pro patřičnou obměnu, které budou dodávány v průběhu několika dní.
Dále informujeme spoluobčany, že se nám podařilo objednat dostatečné množství desinfekce, která je bezplatně k dispozici na obecním úřadě a bude vydávána zítra od 9.00 na obecním úřadě. Na desinfekci je třeba donést nádobu do , které bude odměřováno, nejlépe rozprašovač, desinfekce je určena na desinfikaci ploch, předmětů, povrchů i v potravinářství.Desinfekce na ruce je neustále poptávána.
Děkuji všem bezvadným dobrovolnicím a dobrovolníkům za jejich snahu o zamezení šíření nákazy v naší obci.

Hlášení dne: 17.3.2020 - Prosba o spolupráci při výrobě roušek

Datum: 17. 3. 2020

Žádáme všechny hospodyně, které mají možnost ušít doma roušky, aby nám pomohli s výrobou roušek pro naše spoluobčany.Potřebný materiál zajistíme a práci rádi zaplatíme. Naše veškeré snahy o zajištění ochranných pomůcek byly prozatím marné. Kdo by chtěl pomoci nechť se ozve starostovi obce tel.:317 777 822 nebo 604 422 992.
Ve snaze získat roušky či respirátory nadále pokračujeme,abychom ochránili především zdraví našich spoluobčanů a snažili se zamezit šíření viru mezi občany.
Dále žádáme všechny spoluobčany:
Omezme pohyb na veřejnosti, neshlukujme se, buďme ohleduplní k ostatním. Nosme roušky nebo si jinak chraňme obličej, snížíme tím riziko nákazy sebe i ostatních. Pokud jste v karanténě, důsledně ji dodržujte. Pokud jste v seniorském věku, nebo jste chronicky nemocní, zůstávejte doma a nebojte se využít služeb nabízených obecním úřadem právě teď musíme být zodpovědní a táhnout za jeden provaz.

Hlášení dne: 16.3.2020 - Nařízení vlády ČR, informace spoluobčanům

Datum: 16. 3. 2020

Apelujeme na všechny obyvatele, aby dle nařízení vlády omezili jakýkoli kontakt s jinými osobami  na nezbytně nutnou míru. Není doporučováno, aby se konaly oslavy a nebo jiná shromáždění!

OBECNÍ ÚŘAD v Přestavlkách je nyní pro veřejnost UZAVŘEN, veškeré poplatky můžete hradit bezhotovostně na č.účtu 8224121/0100 (do poznámky Jméno, Přijmení a číslo domu). Nicméně je domluveno, že popelnice budou sváženy i bez známky.  Pozdní uhrazení poplatků bude do odvolání bez sankcí!

Pošta v Přestavlkách zůstává prozatím otevřená kdy budou návštěvníci vpouštěni do prostor pošty jednotlivě.
Místní potraviny také zůstávají otevřené a hostinec U Lapků vydává jídlo s sebou. Popřípadě je možné seniorům jídlo dovézt jakož to nakoupit základní suroviny vždy po dohodě se starostou obce, kdy je doporučováno dotčeným občanům těchto služeb využít. Starosta obce je v běžném pracovním vytížení a proto je možné, obrátit se na něho po telefonickém spojení či domluvené osobní schůzce.

Dbejme nařízení vlády a nepodceňujme danou situaci.

Hlášení dne: 14.3.2020 - Nařízení vlády ČR, doporučení krizového štábu obce

Datum: 14. 3. 2020

Vláda České republiky dne 14.3.2020 rozhodla o přijetí krizových opatření a zakazuje od 14.3. 2020 od 6.00 hod. do 24.3.2020 do 6.00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou provozoven dle usnesení vlády ze dne 14.3.2020 č.211, dále se zakazuje přítomnost v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, tento zákaz se nevztahuje na prodejny mimo provozovnu stravovacích služeb např. prodej jídel s sebou bez vstupu do provozovny, výdejní okénka.

Informujeme spoluobčany, že ve dnech od pondělí do soboty od 11.00 - 14.00 hod. je po dobu vyhlášení nouzového stavu v provozu místní restaurace U Lapků, kde je  možno zakoupit jídlo s sebou.

Krizový štáb obce Přestavlky u Čerčan doporučuje občanům, kteří jsou z důvodu vážného zdravotního stavu nebo vyššího věku vystaveni riziku nákazy koronavirem  po dobu trvání mimořádných opatření aby využili služeb, které jsou nabízeny ze strany obce Přestavlky a to zajištění nákupu, dovezení obědu či zajištění jiných důležitých služeb a obrátili se na starostu obce. 

Žádáme spoluobčany, aby v případě nařízení karantény v důsledku koronaviru informovali obecní úřad Přestavlky, který je také těmto občanům k dispozici a i těmto občanům budou zajištěny nutné služby.

Hlášení dne: 13.3.2020 - Nařízení vlády ČR opatření obce Přestavlky v souvislost epidemií COVID-19

Datum: 13. 3. 2020

Vláda ČR na návrh ministra vnitra v souvislosti s epidemií COVID - 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Co-V-2 schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky od 12.3.2020 14.00 hod po dobu 30 dní.

Starosta obce zřídil krizový štáb obce ve složení starosta obce, místostarosta obce a velitel jednotky hasičů, kteří jsou připraveni zajišťovat krizová opatření,tel. čísla jsou na stránkách obce.

 Po dobu trvání mimořádných opatření souvisejících s koronavirem nabízíme zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků či poskytnutí jiných potřebných služeb (úřady, úhrada plateb, poštovní služby) pro občany obce Přestavlky u Čerčan, kteří jsou z důvodu vážného zdravotního stavu nebo vyššího věku vystaveni riziku nákazy koronavirem a není jim tudíž doporučeno navštěvovat tato zařízení. Využití služeb je možno objednat na obecním úřadě v Přestavlkách tel. 317 777 822 nebo u starosty obce na tel. 604 422 992. Objednané zboží vám v nejkratší možné době dovezeme až domů, kde ho zaplatíte při převzetí.

V rámci opatření byli zrušeny všechny akce  na území obce Přestavlky u Čerčan a zájmový kroužek Šikovné ručičky v měsíci březnu, dále bude do odvolání uzavřena obecní knihovna a na doporučení byla uzavřena MŠ Přestavlky.

Více informací o aktuální situaci a mimořádných opatření naleznete na internetových stránkách obce, Středočeského kraje a Ministerstva zdravotnictví.

Hlášení dne: 1.3.2020- Pošta Partner

Datum: 1. 3. 2020

Oznamujeme občanům, že od úterý 3.3.2020 bude poštovní služby zajišťovat Pošta Partner, kterou bude provozovat Obecní úřad Přestavlky v budově Obecního úřadu.
Pošta Partner bude mít otevírací dobu prozatím stejnou jako měla doposud pobočka pošty, tedy Po-Pá 09:00-11:00 hod., tato zkušební otevírací doba může být později upravena, o čemž Vás budeme včas informovat.
V pondělí 2.3.2020 bude pošta uzavřena z provozních důvodů.
Původní budova České pošty bude uzavřena!

Hlášení dne: 28.2.2020 - Dětský karneval, Maškarní ples

Datum: 28. 2. 2020

Obecní úřad Přestavlky s místními spolky zvou všechny děti a spoluobčany na tradiční Dětský karneval, který se koná tuto sobotu 29.2. od 14.00 hod. v hostinci U Lapků. Pro děti jsou připraveny zábavné hry, sladkosti a hranolky. Karnevalové odpoledne bude doprovázeno kapelou Detonátor pod vedením Karla Brázdy.Přijďte se pobavit a užít sobotní odpoledne.
Sokol Přestavlky zve všechny spoluobčany, fanoušky a sportovní příznivce na Maškarní ples, který se koná tuto sobotu 29.2.2020 od 20.00 hod. v místním hostinci.Účastníkům bude hrát kapela Detonátor a je připravena bohatá tombola, půlnoční čára a vyhlášení nej. masky.

Hlášení dne: 20.2.2020 - Kroužek Šikovné ručičky

Datum: 20. 2. 2020

Obecní knihovna ve spolupráci s obecním úřadem rozjíždí nový dětský kroužek tvořivé činnosti v Přestavlkách pod názvem "Šikovné ručičky", který povede paní Doležalová s pomocí několika dobrovolnic.Zaměření kroužku není jen výtvarné,ale bude se zde také vyrábět, tvořit a seznamovat se se staročeskými zvyky a tradicemi.První seznamovací setkání zájemců proběhne v pátek 21.2.2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Přestavlkách.
Všechny děti jsou srdečně zváni, aby zhodnotili zda budou mít o kroužek zájem.

Hlášení dne: 3.2.2020 - Mimořádné uzavření pošty

Datum: 3. 2. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že jsme nyní byli informování Českou Poštou o dnešním uzavření pobočky u nás v Přestavlkách z důvodu nemoci.Od zítra bude pošta otevřena.

Hlášení dne: 1.2.2020 - Zabezpečme a chraňme majetek sobě i svým sousedům

Datum: 1. 2. 2020

Vážení spoluobčané, v návaznosti na zvýšenou kriminalitu, která se objevuje v sousedních obcích, kdy se jedná zejména o vloupání do rodinných domů a bytů vydala policie ČR preventivní doporučení a po konzultaci s PČR oddělení v Čerčanech je tímto zveřejňuji.V první řadě je potřeba říct, že není důvod k panice, jak nás ujišťují policisté, ale je nutností být obezřetní a všímat si svého okolí.
Preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj dům, byt nebo objekt naleznete na stránkách www.policie.cz nebo www.stopvloupani.cz
Při odjezdu na delší dobu,(jarní prázdniny)informujte sousedy o tom zda se bude někdo cizí zdržovat v objektu případně požádejte o jeho zvýšenou pozornost v době vaší nepřítomnosti. V případě podezřelého pohybu cizích osob a vozidel neváhejte kontaktovat PČR na linku 158.

Hlášení dne: 29.1.2020 - Nádoba na jedlé oleje

Datum: 29. 1. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že od dnešního dne je u hasičské zbrojnice přistavena hnědá nádoba na jedlé oleje a tuky.Do nádoby patří použité jedlé oleje a tuky z domácností např. fritovací oleje. Použité tuky a oleje vhazujte v uzavřených plastových nádobách.

Hlášení dne: 22.1.2020 - Tradiční zabijačka u hasičské zbrojnice

Datum: 22. 1. 2020

TJ Sokol Přestavlky zve všechny spoluobčany na již 11 ročník tradiční zabijačky u hasičské zbrojnice, která se koná tuto sobotu 25.1.2020 od 11.00 hod. Pro návštěvníky jsou připraveny zabijačkové pochoutky, od 15.00 hod. vystoupí kapela Detonátor pod vedením Karla Brázdy a v 18.00 hod. se bude losovat zabijačková tombola. Přijďte si pochutnat na jaterničkách, jelítkách, zabijačkovém gulášku a mnoho dalších pochoutek, který pro vás sokol púřipravuje.

Hlášení dne: 16.1.2020 - Informace o výtěžku Tříkrálové sbírky

Datum: 16. 1. 2020

Vážení spoluobčané, Chci vás informovat, že skupinka koledníků pod vedením paní Podroužkové vybrala v naší obci krásných 6 491 kč z celkové částky výtěžku 225 370 kč
Částka bude v průběhu roku rozdělena mezi tyto příjemce:Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, RUAH, charitní šatník v Benešově, sociální služby organizace Rytmus a Církevní základní a mateřskou školu Archa, Petroupim. Část výtěžku bude k dispozici pro řešení akutních problémů osob v tíživé ekonomické situaci na území Benešovska.
Děkuji všem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku v naší obci.

Hlášení dne: 8.1.2020- Veřejná schůze

Datum: 8. 1. 2020

Obecní úřad Přestavlky zve všechny spoluobčany na veřejnou schůzi, která se koná 9.1.2020 v hostinci u Lapků od 18.00 hod.s následujícím programem.Zpráva o činnosti zastupitelstva obce, plánovaní výstavby kanalizace a vodovodu a diskuze.

Hlášení dne: 3.1.2020 - Poslední Leč

Datum: 3. 1. 2020

Myslivecký spolek Jelenec Přestavlky, zve všechny spoluobčany na tradiční Poslední Leč, která se koná v sobotu 4.1.2020 od 19:00 hod. v Hostinci U Lapků. K tanci a poslechu hraje skupina Detonátor pod vedením Karla Brázdy. Pro účastníky je připravena bohatá zvěřinová tombola.

Hlášení dne: 3.1.2020 - Tříkrálová sbírka

Datum: 3. 1. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v neděli 5.1.2020 proběhne v odpoledních hodinách v naší obci Tříkrálová sbírka organizována Farní charitou Benešov, kterou povede paní Lucie Podroužková.Výtěžek sbírky je využíván na podporu těchto organizací: Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech,Charitní šatník - místo vzájemné pomoci, Benešov, RUAH - podpora paliativní péče, Rytmus Střední Čechy, CZŠ a MŠ Archa, Petroupim a materiální podpora jednotlivců a rodin v obtížné situaci na území Benešovska. Sbírka bude probíhat návštěvou Tří Králu v našich domácnostech.

Hlášení dne: 31.12.2019 - Zábavná pyrotechnika , přání do roku 2020

Datum: 31. 12. 2019

Žádáme jménem chovatelů domácích mazlíčků spoluobčany, aby neodpalovali zábavnou pyrotechniku během dne do 17.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Milí spoluobčané přeji vám pevné zdraví, osobní spokojenost a úspěšný rok 2020.

Hlášení dne: 22.12.2019 - Proslov starosty obce a přání do roku 2020.

Datum: 22. 12. 2019

Vážení spoluobčané milí sousedé, je opět čas vánoční,čas radosti, pohody a klidu. Je to také čas, kdy myslíme jeden na druhého a také na ty, kteří už nemohou být s námi. Konec roku je, ale zároveň obdobím, kdy kromě bilancování uplynulých měsíců myslíme dopředu - na dobu, kdy začne světla opět přibývat. Zvažujeme, co můžeme a chceme udělat lépe, o kolik více radosti přineseme sobě i svým blízkým. Ať jsou Vaše Vánoce obdobím, které strávíte podle vašich představ. Většina z nás je věnuje tomu nejcennějšímu co máme - rodině.Právě duch vánoc je jednou z mála příležitostí, kdy můžeme vzpomenout na tradice, z nichž jsme vyrostli, porovnat je s živou současností a zamyslet se nad budoucností.
Ať už se chystáte prožít klidné svátky doma mezi svými blízkými, nebo se těšíte na aktivní odpočinek s přáteli či rodinou, přeji vám, aby Vás Vánoce naplnili novou nadějí. Ze srdce Vám přeji co nejlepší rok 2020, ve kterém se budeme opět setkávat při pracovních i nepracovních příležitostech, při kulturních, sportovních či spolkových akcích v naší krásné obci.
V úctě Jan Mikulanda starosta obce.

Hlášení dne: 17.12.2019 - spuštění sirén, přerušení dodávky pitné vody

Datum: 17. 12. 2019

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes 17.12.2019 dojde k uctění památky obětí v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici spuštěním sirén ve 12:00 hod. po dobu 140 vteřin.
Další hlášení.
Upozorňujeme spoluobčany, že ve středu 18.12.2019 bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu připojení nového RD na vodovodní řád.Přerušení dodávky vody je plánováno od 9:00 - 14:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Hlášení dne: 16.12.2019 - uzavření komunikace k bytovce

Datum: 16. 12. 2019

Oznamujeme spoluobčanům, že od úterý 17.12. - do pátku 20.12.2019 bude z důvodu výkopových prací a napojení na vodovodní řád nového RD uzavřena komunikace od Braných k bytovce.
Pro občany, kteří se budou potřebovat dostat ke svým rodinným domům bude umožněn průjezd přes areál společnosti AGRO, kdy tento areál bude po dobu uzavření komunikace otevřen.
Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Hlášení dne 6.12.2019 - Mikulášská párty v Přestavlkách

Datum: 6. 12. 2019

Obec Přestavlky společně s místními baráčníky,hasiči, fotbalisty, rybáři a myslivci srdečně zvou děti i rodiče na Mikulášskou párty, která se koná tuto sobotu 7.12.2019 od 16.00 hod. v prostorách hasičské zbrojnice.
Pro děti bude připraven následující program: Od 16.00 mikulášská nadílka poté dětská diskotéka a vyhodnocení dětských čertovských převleků, které jsou srdečně vítány.
Na závěr proběhne čertovský ohňostroj. Přijďte se rozloučit s čerty a Mikulášem a užít si zábavné odpoledne.

Upozorňujeme spoluobčany, že ohňostroj bude odpálen v 18.00 hod.děkujeme za pochopení.

Hlášení dne 29.11.2019 - prodej vánočních stromků a rozsvěcení vánočního stromečku.

Datum: 29. 11. 2019

Firma FOREST a GARDEN s.r.o. zve srdečně všechny spoluobčany na tradiční prodej vánočních stromků, který nachystala již tento víkend 30.11 - 1.12. od 9.00 hod. - 17.00 hod.Nadále bude prodej pokračovat PO - PÁ -od 15.00 - 17.00 hod. a SO - NE -od 9.00 hod. - 17.00 hod.Prodej se uskuteční u pana Bílka č.p.12 tel. 723 318 507.

Obec Přestavlky, SDH Přestavlky, fotbalisté, rybáři a myslivci z Přestavlk zvou všechny spoluobčany na slavnostní zahájení adventu , které se koná tuto sobotu 30.11.
Program začne v 16.00 hod. vánočním tvořením s dětmi a od 18.00 hod. zpívání vánočních koled kdy vystoupí na housle Antonín Zbrožek, děti z MŠ a děti z Přestavlk.
Děti, které budou zpívat koledy ať se dostaví v pátek v 18.00 hod. do hasičské zbrojnice na krátkou zkoušku.Pro děti jsou připraveny prskavky, dílničky na tvoření vánočních předmětů a sladká odměna. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru.

Hlášení dne 27.11.2019 - rozsvěcení vánočního stromečku

Datum: 27. 11. 2019

Obec Přestavlky, SDH Přestavlky, fotbalisté, rybáři a myslivci z Přestavlk zvou všechny spoluobčany na slavnostní zahájení adventu , které se koná tuto sobotu 30.11.
Program začne v 16.00 hod. vánočním tvořením s dětmi a od 18.00 hod. zpívání vánočních koled kdy vystoupí na housle Antonín Zbrožek, děti z MŠ a děti z Přestavlk.
Děti, které budou zpívat koledy ať se dostaví v pátek v 18.00 do hasičské zbrojnice na krátkou zkoušku.Pro děti jsou připraveny prskavky, dílničky na tvoření vánočních předmětů a sladká odměna. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru.

Hlášení dne 18.11.2019 - oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Datum: 18. 11. 2019

Oznamujeme spoluobčanům, že v úterý 19.11.2019 z důvodu připojení nového rodinného domu na vodovodní řád bude přerušena dodávka pitné vody od 7.00 - 12.00 hod.
Přerušení se týká vrchní části Přestavlk a to od hlavní silnice směrem k Čistci.
Za způsobené komplikace se omlouváme.

Hlášení dne 17.11.2019 - vzkaz Paměti národa

Datum: 17. 11. 2019

Vážení spoluobčané, naše obec se jako jedna z mnoha tímto připojuje je vzpomínce na ty, kteří bojovali za svobody v dobách totalitního režimu. Letos je tomu 30 let co padl komunistický režim, připomeňme si význam dnešního svátku pomocí vzkazu Paměti národa, který Vám nyní pustím (vzkaz Paměti národa v podobě mp3 ke stažení níže).

Hlášení dne 8.11. 2019 - fotbal

Datum: 8. 11. 2019

TJ Sokol Přestavlky zve všechny své sportovní příznivce a fanoušky na poslední domácí utkání podzimní části, která se hrají tuto sobotu 9.11.2019.
Starší přípravka A přivítá děti z Poříčí nad Sázavou od 10.15 hod. a naši chlapy hostí Jiskru Struhařov. Výkop domácího utkání začíná ve 14.00 hod.

Hlášení dne 1.11. 2019 - fotbal

Datum: 1. 11. 2019

TJ Sokol Přestavlky zve všechny své fotbalové příznivce a fanoušky na domácí fotbalová utkání, která se konají v sobotu 2.11.2019.v 10.15 hostí naše přípravky současně A - TJ Sokol Netvořice a B - FK Soběhrdy .Odpoledne přivítají naši chlapy borce z CHotýšan, výkop tohoto utkání je ve 14.00. Občerstvení po celý den zajištěno.

Hlášení dne 18.10.2019 - zábava, fotbal

Datum: 18. 10. 2019

Carp Club Přestavlky zve všechny spoluobčany na tradiční posvícenskou zábavu,která se koná zítra 19.10.2019 od 20.00 hod v místním hostinci u Lapků.
* další hlášení *
Sokol Přestavlky zve své fanoušky na zítřejší utkání. Od 10.15 hod. sehrají naše starší přípravky současně mistrovská utkání A tým hostí Sokol Krhanice a B tým hostí Sokol Senohraby. Naši chlapy přivítají tým z Dolních Kralovic, výkop tohoto utkání je již v 15.30 hod. Na tyto akce jsou všichni srdečně zváni.

Hlášení dne 16.10.2019 - hasičské cvičení

Datum: 16. 10. 2019

Oznamujeme spoluobčanům, že tento pátek 18.10.2019 proběhne hasičské cvičení ve spolupráci s MŠ a OÚ. Toto cvičení bude v dopoledních hodinách včetně spuštění sirény.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Kamil

Zítra má svátek Stela

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 3. 2021

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno, místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 9 až 13°C, při nízké oblačnosti kolem 5°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Mapový portál

GObec

logo SMS ČR