Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Úřední deska

Mimořádná opatření k pandemii

Vyvěšeno: 11. 4. 2021 Datum sejmutí: 27. 4. 2021

Vyhlášky obce a veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 9. 4. 2021 Datum sejmutí: 11. 5. 2021
Vyvěšeno: 5. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Základní a mateřská škola

Zápis probíhá pouze distanční formou ve dnech 7. 4. – 19. 4. 2021.
Vyvěšeno: 7. 4. 2021 Datum sejmutí: 19. 4. 2021
Termín zápisu je 2.5.2021 - 16.5.2021
Vyvěšeno: 10. 3. 2021 Datum sejmutí: 17. 5. 2021

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno: 12. 4. 2021 Datum sejmutí: 28. 4. 2021
Vyvěšeno: 2. 3. 2021 Datum sejmutí: 11. 5. 2021

Hospodaření obce, rozpočet

Vyvěšeno: 2. 4. 2021
Vyvěšeno: 4. 2. 2021
Schváleno Zastupitelstvem obce Přestavlky u Čerčan dne 28.12.2020.
Vyvěšeno: 30. 12. 2020
Schváleno Zastupitelstvem obce Přestavlky u Čerčan dne 28.12.2020.
Vyvěšeno: 30. 12. 2020

Tato elektronická úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. správnímu řádu, je shodná svým obsahem kamenné úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.
Po sejmutí dokumentu z úřední desky se dokument přesouvá mezi archivní záznamy.

Odkazy na hlavní dokumenty obce, vydané právní předpisy (vyhlášky), schválené rozpočty, závěrečné účty a zprávy o hospodaření a také registr smluv.

Kamenná úřední deska je umístěna na opěrné zdi před budovou OÚ Přestavlky u Čerčan (č.p. 48) směrem k hlavní silnici a je přístupná 24 hodin denně.

úřední deska OÚ