Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Aktuální sdělení a opatření ke COVID-19

Aktuální opatření ke koronaviru k 31. březnu 2020.

Vláda
- zakazuje všem zaměstnancům kritické infrastruktury zákaz čerpání dovolené a nařizující se jim další omezující opatření, které mají za cíl zamezit jejich nakažení nemocí COVID- 19
- nařizuje se nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob a potřebné techniky k provádění krizových opatření a poskytnutí podpory při likvidaci epidemie
- od 31. března 2020 od 0:00 do dne 12. dubna 2020 platí následující omezení:

  • Zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, mimo výjimek;
  • Zákaz vycestování z území ČR, mimo výjimek;
  • Povinná 14 denní karanténa pro všechny, kteří vstoupí na území ČR, mimo výjimek;
  • Omezení volného pohybu tzv. pendlerů na celém území ČR, s výjimkou nezbytných cest do zaměstnání a zpět, obstarání základních životních potřeb a neodkladných úředních záležitostí, cest do zdravotnických zařízení, pohřbů;

Ministerstvo vnitra

- Stanovisko Ministerstva vnitra k požadavkům obcí na poskytnutí údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel  
- Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví)

Ministerstvo zdravotnictví
- prodlužuje se omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů a to do dne 11. dubna 2020 do 6:00

- prodlužuje se omezení volného pohybu osob (s výjimkami) a omezení kontaktu s jinými osobami do dne 11. dubna 2020 do 6:00
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-omezeni-pohybu-osob_18873_4135_1.html
- do dne 11. dubna 2020 do 6:00 prodlužují následující omezení:

  • zákaz maloobchodního prodeje a prodej služeb v provozovnách (s výjimkami);
  • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (s výjimkami), 
  • omezení prodeje nebaleného pečiva;
  • povinné poskytnutí jednorázových rukavic v maloobchodních prodejnách;
  • zákaz provozu heren, autoškol, taxislužby, zákaz přítomnosti veřejnosti v prodejnách stavebnin, zákaz přítomnosti na vnitřních a venkovních sportovištích;
  • zákaz prodeje ubytovacích služeb (s výjimkami)

- zakazuje se pobyt a pohyb na všech místech mimo bydliště bez ochrany nosu a úst mimo děti do 2 let a řidiče motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle

Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Kalkulačka pro výpočet výše ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru ke stažení na adrese https://www.mpsv.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj
- Vláda schválila návrh novely realitního zákona, který by prodloužil dobu pro prokázání odbornosti nutné pro další podnikání na 3. ledna 2021.
- cestovní kanceláře mohou nabízet poukazy jako jednu z alternativ pro řešení nastalé situace v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- MŠMT připravilo návrh zákona, který umožní vysokým školám posunout termíny zkoušek na VŠ

Krajský úřad Středočeského kraje
- Autobusoví dopravci dostanou od kraje mimořádnou zúčtovatelnou zálohu
- Středočeský kraj a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest informují na svých internetových portálech  o aktuálních možnostech podpory, kterou stát nabízí podnikatelům

 

Datum sejmutí: 17. 4. 2020 Zodpovídá: Ing. Radek Novák