Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností vyhlašuje pro zájemce mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji a
chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, termín zkoušek ze znalosti hub.

Pozvánka v pdf

Datum sejmutí: 4. 6. 2020 Zodpovídá: Ing. Radek Novák