Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Hlášení rozhlasu

Zobrazeno 1-30 ze 56

Hlášení dne:12.8.2020 - poděkování za pomoc při brigádě, pozvání na fotbalové utkání sokola Přestavlky

Datum: 12. 8. 2020

Obecní úřad Přestavlky děkuje všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili při pomoci na brigádách v budování Workoutového hřiště na pozemku pod bývalou poštou .Velký dík si zaslouží firma Stavos, která zajistila technikou dovoz materiálu a srovnání terénu, které bezvadně zvládl na bagru pan Jiří Novotný. Dále děkuji panu Jiřímu Drazdíkovi a Honzovi Bohatovi , kteří nám také svou technikou pomohli abychom časově zvládli připravit podklad pro samotné hřiště. Nechci na nikoho zapomenout proto děkuji všem, kteří se alespoň chvilkou podíleli na realizaci a Tomášovi Mikulandovi, který se postaral o precizní zednické práce a tím jsme si hřiště připravili obrazu svému. Díky vám všem.
Hřište bude otevřeno v brzké době až nám otevření realizátor povolí z důvodu bezpečnosti.Sokol Přestavlky zve všechny své fotbalové fanoušky a příznivce na přípravný zápas, která sehrají naši fotbalisti zítra ve čtvrtek 13.8.2020 od 18.00 hod s týmem z Čerčan na hřišti v Čerčanech.

Hlášení dne: 24.7.2020 - veřejná brigáda, žádost o spolupráci

Datum: 24. 7. 2020

Obecní úřad Přestavlky žádá své spoluobčany, tedy hlavně tatínky, strýce a všechny ty, kteří jsou ochotni pomoci při finální přípravě Workoutového hřiště, které se buduje hlavně pro naše děti a všechny spoluobčany, kteří budou toto hřiště využívat. Jedná se o rozvoz hlíny a prachu po pozemku, na který se bude hřiště od úterý do pátku montovat. Tímto žádáme jmenované, kteří si najdou v pondělí 27.7. od 16.00 hod. čas , aby přišli k místnímu hostinci u Lapků s potřebným nářadím. Nářadí je třeba kolečka, hrábě a lopaty. Všem dobrovolníkům předem děkuji za účast a žádám ty, kteří se zúčastní, aby předem informovali starostu obce, který zajistí vše potřebné k realizaci veřejné brigády.
Všem občanům přeji krásný a pohodový víkend.

Hlášení dne: 6.7.2020 -dočasné přerušení dodávky pitné vody

Datum: 6. 7. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že zítra 7.7.2020 proběhne částečné přerušení dodávky pitné vody. Přerušení dodávky vody se týká části obce Na Bulánce od parčíku , směrem ke hřišti.Důvodem přerušení je připojení nového objektu na vodovodní řád. Odstávka je plánována od 7.00 hod. - do 14.00 hod.Omlouváme se spoluobčanům za způsobené komplikace v době kdy nepoteče voda.

Hlášení dne: 22.6.2020 -dočasné uzavření místní komunikace

Datum: 22. 6. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že zítra v úterý 23.6. od 7.30 hod. bude z důvodu napojení rodinného domu na vodovodní řád uzavřena komunikace od Sislů ke Stibůrkům. Občané se do svých obydlí dostanou směrem od Čistce, zemní práce budou probíhat před Stibůrkovými.Neprůjezdnost se plánuje po celý den. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Hlášení dne: 20.6.2020 - Zahájení léta - dětský den - poděkování švadlenkám

Datum: 20. 6. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnešní akce Vítání léta je z důvodu nepříznivého počasí přesunuta od rybníka V zatáčce do hasičské zbrojnice. Pro děti je nachystán náhradní program s diskotékou a soutěže o sladkou odměnu a pro ostatní účastníky je připraveno pohoštění. Předání daru naším švadlenkám a poděkování dobrovolníkům proběhne od 15.30 hod. dle programu.Od 16.00 hod. zahraje na harmoniku Pepa Vašák.Všichni jste srdečně zváni.

Hlášení dne: 19.6.2020 - Zahájení léta - dětský den - poděkování švadlenkám

Datum: 19. 6. 2020


Obec Přestavlky u Čerčan s místními spolky zve srdečně všechny malé i velké spoluobčany na zahájení léta s dětským dnem u rybníka V zatáčce.
Celodenní akce proběhne zítra v sobotu 20.6.2020 s následujícím programem: 7.00 - 11.00 hod. - dětské rybářské závody, 13.30 - 15.30 hod.- soutěže pro děti o sladkou odměnu, 15.30 hod - poděkování dobrovolníkům za obětavou pomoc k zamezení šíření koronaviru a předání daru našim švadlenkám, 15.45 hod. - ukázka mladých hasičů, 16.00 hod - ukázka výcviku psů - zadržení pachatele přes vodu od 16.30 - volná zábava, vodní radovánky, jízda na koních.

Celodenní program a občerstvení pro děti je zdarma. Přijďme si společně užít klidný a pohodový den a společně poděkovat všem dobrovolníkům.

V případě nepříznivého počasí bude odpolední program přesunut do místní hasičské zbrojnice kde bude náhradní program.

Hlášení dne: 17.6.2020 - Zahájení léta - dětský den - poděkování švadlenkám

Datum: 17. 6. 2020

Obec Přestavlky u Čerčan s místními spolky zve srdečně všechny malé i velké spoluobčany na zahájení léta s dětským dnem u rybníka V zatáčce.
Celodenní akce proběhne tuto sobotu 20.6.2020 s následujícím programem: 7.00 - 11.00 hod. - dětské rybářské závody, 13.30 - 15.30 hod.- soutěže pro děti o sladkou odměnu, 15.30 hod - poděkování dobrovolníkům za obětavou pomoc k zamezení šíření koronaviru a předání daru našim švadlenkám, 15.45 hod. - ukázka mladých hasičů, 16.00 hod - ukázka výcviku psů - zadržení pachatele přes vodu od 16.30 - volná zábava, vodní radovánky, jízda na koních.

Celodenní program a občerstvení pro děti je zdarma. Přijďme si společně užít klidný a pohodový den a společně poděkovat všem dobrovolníkům.V případě nepříznivého počasí bude odpolední program přesunut do místní hasičské zbrojnice kde bude připraven náhradní program.

Hlášení dne: 17.5.2020 - Ukončení nouzového stavu a potlesk hrdinům

Datum: 17. 5. 2020

Vážení spoluobčané, dnešním dnem končí vyhlášený nouzový stav vládou České Republiky.Postupně se rozvolňují nařízení naší vlády a pomalu se opět vracíme k běžnému životu. Ukončení nouzového stavu neznamená zrušení všech nařízení naší vlády, proto se nadále budeme potkávat se zakrytými ústy, dezinfikovat se a dbát zvýšené hygieně.

Naše obec zvládla celou situaci kolem nákazy COVID-19,tak jak jsme si všichni přáli a to bez vážnějších problémů, pouze s 1 prokázaným případem nákazy v naší obci a pár našich občanů bylo uzavřeno do domácí karantény.  Těmto občanům děkuji za  respektování uzavření do karantény a žádám všechny občany, abychom nadále respektovali nařízení naší vlády a byli důslední, protože jak všichni víme ještě jsme nevyhráli.

Vážení spoluobčané dnešním dnem zakončíme úderem 20.00 hod potleskem pro všechny co stáli čelem proti této zákeřné pandemii,potlesk, houkání sirén  a písně které zazní od Ondry Vašáka jsou směřovány všem obětavým občanům, kteří byli vystaveni přímému boji s šířící se nákazou, ještě jednou děkuji našim dobrovolnicím, které se bez váhání pustili do šití roušek a zajistili jich nejen pro naše občany velké množství.  Vážení spoluobčané tímto vás žádám, abychom  dnes ze svých oken, nebo balkonů naposledy zatleskali a tím vzdali velký dík za obětavou práci všech lidí v první linii a naším švadlenkám co pro nás našily roušky, za projevené díky vám všem děkuji. Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní a věřím, že už se brzy potkáme na kulturní či jiné akci v naší obci.

Hlášení dne:13.5.2020 - Svoz nebezpečných odpadů

Datum: 13. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v pátek 15.5.2020 bude proveden svoz nebezpečného odpadu, kontejner bude přistaven na obvyklých místech v lokalitách Borka u Klofandů od 12:00 do 12:10 hod., v Přestavlkách na návsi pod obchodem od 12:20 do 12:40 hod., na Čistci u kapličky od 12:50 do 13:00 hod. Odpad, který je možno odevzdat: Vyřazené lednice, mraznice, televizory, rádia, počítače a jiné elektrospotřebiče, zbytky a nádoby od barev, ředidel, rozpouštědel a olejů, oleje motorové, převodové, hydraulické, akumulátory, monočlánky, staré léky, zářivky, výbojky, svítidla, hadry od barev a olejů.

Hlášení dne:11.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 11. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že nám bylo dnes potvrzeno technickými služby Benešov, že zítra v úterý 12.5.2020 od 6.30 hod do 15.00 hod.   proběhne čištění místních komunikací. 
Tímto vyzýváme spoluobčany k odstranění všech vozidel a neparkování ve stanovenou dobu na místních komunikacích a veřejných prostranství až do úplného vyčištění těchto prostor.Děkujeme všem spoluobčanům za respektování této výzvy.

Hlášení dne:6.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 6. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že jsme se právě teď dozvěděli od Technických služeb Benešov, že z provozních důvodů neproběhne v dnešním dni čištění komunikací.
Bylo nám slíbeno čištění komunikací v náhradním termínu a to 12.5.2020 od 8.00 hod.Za způsobené potíže se Technické služby omlouvají

Hlášení dne:4.5.2020 - Čištění místních komunikací

Datum: 4. 5. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že ve středu 6.5.2020 proběhne čištění místních komunikací vozidlem technických služeb Benešov. Čištění je plánováno od 7.00 do 17.00 hod.
Tímto vyzýváme spoluobčany k odstranění všech vozidel a neparkování ve stanovenou dobu na místních komunikacích a veřejných prostranství až do úplného vyčištění.Děkujeme všem spoluobčanům za respektování této výzvy.

Hlášení dne:30.4.2020 - Velkoobjemný odpad

Datum: 30. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že od zítra 1.5.2020 - sobotu 2.5.2020 do odpoledních hodin budou přistaveny v lokalitách Borka u Klofandů a v Přestavlkách u hasičské zbrojnice kontejnery na velkoobjemový odpad.Odpad, který je možno odevzdat: koberce, nábytek, PVC a ostatní velkoobjemový komunální odpad.
Do kontejnerů nepatří: bioodpad, stavební odpad,eternyt, elektro spotřebiče, pneumatiky a ostatní nebezpečný odpad.

Hlášení dne 27.4.2020 - Výdej dezinfekce, úklid obce, známky na popelnice

Datum: 27. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že z důvodu postupného uvolňování nařízení vlády ČR proběhne dnes poslední bezplatný výdej dezinfekce na ruce, povrchy a ochranné roušky v obvyklém čase a to od 16.00 - 18.00 hod. u hasičské zbrojnice.
Dále oznamujeme spoluobčanům, že byl zrušen společný úklid obce,ale naše okolí si jistě uklidit zaslouží, úklid byl zahájen dobrovolníky ve spolupráci s obecním úřadem kdy po dohodě s vedením obce je  určen úsek , který je uklízen, nafasují si ochranné rukavice , odpadkové pytle a provedou úklid v menších skupinkách či rodinných příslušnících. Dnes při výdeji dezinfekce budou dorozděleny další neuklizené úseky a obec bychom měli mít před letní sezonou uklizenou.

Příští středu 6.5.od 8.00 hod proběhne v naší obci zametacím vozem úklid celé obce.

Dále upozorňujeme spoluobčany, kteří nemají označenou popelnici známkou na rok 2020 a bylo jim dnes vloženo upozornění o nenalepené známce ať upozornění neberou v potaz.Toto upozornění vzniklo nedopatřením ze strany technických služeb.

Děkuji všem dobrovolníkům za pomoc při úklidu naší obce a do dalších dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví. 

Hlášení dne 26.4.2020 - Výdej dezinfekce, úklid obce

Datum: 26. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že z důvodu postupného uvolňování nařízení vlády ČR proběhne v pondělí 27.4. poslední bezplatný výdej dezinfekce na ruce, povrchy a ochranné roušky v obvyklém čase a to v 16.00 hod. u hasičské zbrojnice. 

Dále oznamujeme spoluobčanům, že byl zrušen společný úklid obce , ale našli jsme řešení, protože okolní příroda to potřebuje. Okolí naší obce je uklízeno dobrovolníky , kteří si po dohodě se starostou obce určí úsek , který uklidí, nafasují ochranné rukavice a odpadkové pytle a provedou úklid v menších skupinkách či rodinných příslušnících. Další rozdělení úseků pro dobrovolníky bude možné zkonzultovat zítra při výdeji dezinfekce nebo  po dohodě se starostou obce. Do naší vesnice je objednán zametací vůz, který nám obec zamete.

Děkuji všem dobrovolníkům co se do úklidu zapojí či už zapojili a všem vám přeji hodně zdraví.

Hlášení dne: 20.4.2020 - výdej dezinfekce, první případ COVID-19 v naší obci

Datum: 20. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně dezinfekce na ruce, povrchy, ochranné roušky a jednorázové rukavice u hasičské zbrojnice od 16.00 hod.
Dále reaguji na včera zveřejněnou nemilou zprávu o prvním pozitivním případu nákazy COVID-19 v naší obci.Není důvod k panice a zjišťování koho se nákaza týká, ale ba naopak musíme být disciplinovaní, pozorní a dodržovat nařízení vlády, hlavně se neshlukovat na veřejném prostranství, neustále mít zakryty dýchací cesty a ústa, nosit ochranné rukavice dbát důkladné hygieně mytí rukou a dostatečné dezinfikování.
Všem vám přeji mnoho zdraví a moc vás prosím dodržujme veškerá opatření. Neděláme to pro sebe, ale pro zdraví nás všech.

Hlášení dne: 19.4.2020 - otevření obecního úřadu, výdej dezinfekce

Datum: 19. 4. 2020

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví bude od pondělí 20.4.2020 obnovena činnost Obecního úřadu Přestavlky u Čerčan v plném rozsahu úředních hodin (tj. Po 8-12 a St 17-19 hodin) a to za dodržování zvýšených hygienyckých a bezpečnostních opatření až do odvolání.

Oznamujeme spoluobčanům, že v pondělí 20.4.2020 bude opět bezplatně vydávána dezinfekce na ruce, ochranné roušky a jednorázové rukavice u hasičské zbrojnice od 16.00 hod - 18.00 hod.

Dále informujeme občany, že v naší obci již byla prokázána nakáza Covid -19. Tímto vyzívám všechny spoluobčany, abychom nadále respektovali nařízení vlády, byli jsme ohleduplní, trpělivý  a důslední v plnění těchto nařízení.

Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní.

Hlášení dne: 15.4.2020 - odstávka elektrického proudu a uzavření pošty V Přestavlkách

Datum: 15. 4. 2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci. Přerušení dodávky se týká částí Přestavlky, Borka, Čistec, Záhořany.
Přerušení dodávky je plánováno na zítřra 16.4.2020 od 8.00 - 16.00 hod. Z tohoto důvodu bude uzavřena také provozovna pošty Partner.

Hlášení dne:13.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 13. 4. 2020

Krásné velikonoční ráno milí spoluobčané, připomínáme, že dnes proběhne bezplatně výdej dezinfekce na ruce, ochranných rukavic a roušek ušitých našimi dobrovolnicemi. Výdej bude opět u hasičské zbrojnice od 9.00 - 11.00 hod. Dezinfekce bude odměřována v omezeném množství do přinesených lahviček. Celá akce bude koordinována místními hasiči, kteří budou dohlížet  na bezpečnost a postupný přístup k výdeji.

Vážení spoluobčané přejeme vám všem hezké Velikonoční pondělí a do dalších dní mnoho sil a hodně zdraví.

Hlášení dne:10.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice, velikonoční přání spoluobčanům

Datum: 10. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že o velikonočním pondělí 13.4. bude od 9.00 - 11.00 hod. vydávána bezplatně dezinfekce na ruce, ochranné rukavice a roušky ušité našimi dobrovolnicemi u hasičské zbrojnice. Potřebná dezinfekce bude odlévána do přinesených lahviček v omezeném množství a celá akce proběhne za pomoci místních hasičů, kteří budou řídit bezpečný přístup k výdeji.

Vážení spoluobčané dnes je Velký pátek a tím začali velikonoční svátky. Ještě před pár týdny jsme plánovali oslavy Velikonoc prožít v naší obci, domácností a rodinách jinak.Dnes už víme, že o Velikonočním pondělí nebudou chodit koledníci, kteří k tomuto dni nepochybně patří a celému dni dodávají své kouzlo.Letos se ovšem zdá, že hodně očekávaných událostí proběhne jinak. Bude naším společným úkolem,aby návrat směrem"k normálním kolejím"našeho obecního, spolkového, rodinného či sousedského života proběhl co nejdříve, jakmile to okolnosti dovolí.

Vážení spoluobčané přeji vám všem klidné,slunečné, bezstarostné a pohodové  prožití Velikonočních svátků, a do dalších jarních dní mnoho sil zdraví a úsměv pod rouškou na tváři.

Hlášení dne:6.4.2020 -Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 6. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství dezinfekce na ruce, povrchy a také budou k dispozici ochranné roušky od našich dobrovolnic. Výdej bude probíhat od 16.00 do 18.00 hod. u hasičské zbrojnice. Žádáme spoluobčany aby si na potřebnou dezinfekci vzali lahvičku do které bude dezinfekce odměřena. Dále žádáme spoluobčany, aby dodržovali odstup a přistupovali k výdejnímu místu jednotlivě a s ochranou dýchacích cest.Do dalších slunečných dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví ve vzdorování před nákazou COVID-19.

Hlášení dne: 4.4.2020 - Výdej dezinfekce, vlajka pro hrdiny

Datum: 4. 4. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v pondělí 6.4.2020 bude opět bezplatně do přinesených lahviček  vydávána dezinfekce na ruce a povrchy u hasičské zbrojnice od 16.00 -18.00 hod. K dispozici budou také ochranné roušky od našich dobrovolnic a jednorázové rukavice.

Dále informuje spoluobčany, že 7.dubna je den světového zdraví a i my jsme se rozhodli vzdát hold hrdinům dnešních dní:lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, vědcům,prodavačkám, řidičům, pošťákům, úředníkům,tisícům dobrovolníků, policistům, vojákům,medikům, švadlenkám, vývojářům a mnoha dalším, kteří jsou odhodlání vzdorovat a zamezit šíření pandemii COVID-19.

Naše obec se připojuje k  iniciativě Vlajka pro hrdiny a tímto vyzýváme širokou veřejnost, aby jako symbolické uznání laskavosti a odvahy statisíců lidí vyvěšovala už nyní státní vlajku.Cílem je,aby v úterý 7. dubna české obce a města byly na znamení vděčnosti zaplaveny bílou, červenou a modrou barvou.Vlajky pro hrdiny budou vlát až do konce aktuálního nouzového stavu, dále vás žádám po celou  dobu trvání nouzového stavu  vždy ve 20.00 hod symbolickým potleskem poděkujme na dálku všem jmenovaným, protože jinak jim v tuto dobu bohužel poděkovat nemůžeme.

Vážení spoluobčané děkuji všem, kteří respektují nařízení vlády,jsou tolerantní a také projeví díky všem jmenovaným. Do dalších dní vám všem mnoho sil a hodně zdraví. 

Hlášení dne: 1.4.2020 -Potlesk všem lidem v první linii

Datum: 1. 4. 2020

Vážení spoluobčané dnes je tomu přesně měsíc co propukla epidemie COVID-19 do naší krásné země. V průběhu tohoto nepříjemného období se u mnoha z nás změnil život. Vláda vyhlásila stav nouze a vydala spousty pro většinu z nás nepříjemných opatření a nařízení, která nám znepříjemňují život. Spousta občanů nemůže vykonávat pracovní činnost,uzavřely se školy a školky, mimo svá obydlí smíme vycházet jen se zahaleným obličejem a v neposlední řadě se nemůžeme scházet a navštěvovat se svými příbuznými nebo kamarády a mnoho dalších opatření, která byla vydána..

Máme za sebou dlouhý měsíc a pravděpodobně ještě pár dní před sebou, kdy musíme s plných sil vzdorovat této zákeřné epidemii.Věřím, že to všichni zvládneme a vše ve zdraví přečkáme.

Tato nelehká situace by se nedala zvládnout bez všech obětavých občanů, kteří jsou vystaveni přímému boji s šířící se nákazou. Vážení spoluobčané tímto vás žádám, abychom  dnes úderem 20.00 hod. ze svých oken, nebo balkonů zatleskali a tím vzdali velký dík za obětavou práci všech lidí v první linii a naším švadlenkám co pro nás našily roušky, za projevené díky vám všem děkuji. Vážení spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a hodně zdraví do dalších dní.

Hlášení dne: 30.3.2020 - Výdej dezinfekce u hasičské zbrojnice

Datum: 30. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství dezinfekce na ruce, povrchy a také budou k dispozici ochranné roušky od našich dobrovolnic. Výdej bude probíhat od 16.00 do 18.00 hod. u hasičské zbrojnice. Žádáme spoluobčany aby si na potřebnou dezinfekci vzali lahvičku do které bude dezinfekce odměřena. Dále žádáme spoluobčany, aby dodržovali odstup a přistupovali k výdejnímu místu jednotlivě a s ochranou dýchacích cest.Do dalších dní vám všem přeji mnoho sil a hodně zdraví ve vzdorování před nákazou COVID-19.

Hlášení dne: 27.3.2020 - Nařízení vlády, výdej desinfekce

Datum: 27. 3. 2020

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví od 24.3.2020 pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu DVOU OSOB. Platí ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU s výjimkou cest do zaměstnání, obchodů s potravinami, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Pobyt a pohyb mimo bydliště je ZAKÁZÁN bez ochranných prostředků dýchacích cest jako jsou roušky, respirátory, šátky apod.
Informujeme spoluobčany, že v pondělí 30.3.2020 od 16.00 hod. bude opět vydávána bezplatně v omezeném množství do přinesených lahviček dezinfekce na ruce a  povrchy, které byly zakoupeny obecním úřadem a ochranné roušky od našich dobrovolnic u hasičské zbrojnice.
Závěrem žádám všechny spoluobčany, aby dodržovali nařízení vlády, byli tolerantní a ohleduplní ke svému okolí a respektovali v maximální možné míře všechna nařízení, zákazy,ale také doporučení. Věřím, že tato nepříjemná situace nebude trvat dlouho, naše životy se pomalu budou vracet do běžného života , který jsme ještě před čtrčnácti dny všichni žili a budeme se opět potkávat na ulici, veřejnosti či na kulturních akcí v naší obci.
Děkuji všem občanům, kteří berou celou situaci ohledně epidemie COVID-19 vážně a dodržují nařízení vlády vám všem patří velký dík. Jde o zdraví nás všech. Milí spoluobčané přeji vám všem mnoho sil a pevné zdraví.

Hlášení dne: 23.3.2020-Výdej desinfekce a ochranných roušek

Datum: 23. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes od 16.00 hod. bude u hasičské zbrojnice vydávána bezplatně v omezeném množství desinfekce na ruce do přinesených lahviček, ideálně s rozprašovačem. Dále informujeme občany, že máme k dispozici dostatek ochranných roušek od našich dobrovolnic, které budou také k dispozici u hasičské zbrojnice a rovněž bude také k dispozici desinfekce určena na ošetření povrchu. Dnešní výdej je stanoven od 16.00hod - 18.00 hod. V případě nedostatečného množství desinfekce bude objednána a dodána chybějícím občanům.

Hlášení dne: 19.3.2020 - Informace pro občany, roušky - desinfekce

Datum: 20. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že v předešlých dnech byli rozneseny ochranné roušky ušité dobrovolnicemi z naší obce. Roušky by měl dostat každý spoluobčan a pokud tomu tak nebylo velice se omlouváme, snažili jsme se každému dodat,ale je možné, že jsme někoho nezastihli doma nebo se zapomnělo. Na obecním úřadě máme ještě roušek dostatečné množství a proto je možné roušky si vyzvednout po dohodě se starostou obce. V případě, že budou roušky docházet naše skvělá děvčata jsou odhodlána pokračovat v šití, abychom ochránili nás a naše okolí.Věříme že naše snaha není marná a nadále budeme pokračovat preventivními kroky. Děvčatům patří velký dík.
Včera byla vydávána desinfekce, která je určena k ošetření povrchů a je bezplatně k dispozici na obecním úřadě rovněž po dohodě se starostou obce.
Dále dnes se nám podařilo objednat desinfekci na ruce, která by měla být již v pondělí, proto vás předem upozorňuji o pořízení lahviček ideálně se sprejem třeba od parfému do, kterých bude hned v pondělí vydávána v omezeném množství na domácnost u hasičské zbrojnice. Čas výdeje je zatím určen na 16.00 hod, v případě nedodání v daném termínu bude přesunuto na nejbližší možný termín.
Závěrem vám všem přeji hodně zdraví a žádám vás, abychom byli trpěliví, zodpovědní a ohleduplní.

Hlášení dne: 18.3.2020 - Roznáška roušek spoluobčanům

Datum: 18. 3. 2020

Oznamujeme spoluobčanům, že dnes vláda vyhlásila povinnost každého kdo se zdržuje na veřejnosti mít zahalena ústa tak, aby nebyla šířena nákaza COVID-19 a to s platností od dnešní půlnoci.Jelikož nebylo možné zajistit ochranné roušky nahlásili se na výzvu starosty obce dobrovolnice, které se nelehkého úkolu zhostili skvěle a proto dnes budou dobrovolníky rozneseny vyrobené ochranné pomůcky mezi naše spoluobčany.Věříme, že se dostanou roušky mezi vás všechny, kdo nedostane roušku dnes určitě bude dodána nejpozději zítra. Věříme, že naši skvělí dobrovolníci budou mít dostatek sil, aby měl každý občan naší obce minimálně 2 ks. roušek pro patřičnou obměnu, které budou dodávány v průběhu několika dní.
Dále informujeme spoluobčany, že se nám podařilo objednat dostatečné množství desinfekce, která je bezplatně k dispozici na obecním úřadě a bude vydávána zítra od 9.00 na obecním úřadě. Na desinfekci je třeba donést nádobu do , které bude odměřováno, nejlépe rozprašovač, desinfekce je určena na desinfikaci ploch, předmětů, povrchů i v potravinářství.Desinfekce na ruce je neustále poptávána.
Děkuji všem bezvadným dobrovolnicím a dobrovolníkům za jejich snahu o zamezení šíření nákazy v naší obci.

Hlášení dne: 17.3.2020 - Prosba o spolupráci při výrobě roušek

Datum: 17. 3. 2020

Žádáme všechny hospodyně, které mají možnost ušít doma roušky, aby nám pomohli s výrobou roušek pro naše spoluobčany.Potřebný materiál zajistíme a práci rádi zaplatíme. Naše veškeré snahy o zajištění ochranných pomůcek byly prozatím marné. Kdo by chtěl pomoci nechť se ozve starostovi obce tel.:317 777 822 nebo 604 422 992.
Ve snaze získat roušky či respirátory nadále pokračujeme,abychom ochránili především zdraví našich spoluobčanů a snažili se zamezit šíření viru mezi občany.
Dále žádáme všechny spoluobčany:
Omezme pohyb na veřejnosti, neshlukujme se, buďme ohleduplní k ostatním. Nosme roušky nebo si jinak chraňme obličej, snížíme tím riziko nákazy sebe i ostatních. Pokud jste v karanténě, důsledně ji dodržujte. Pokud jste v seniorském věku, nebo jste chronicky nemocní, zůstávejte doma a nebojte se využít služeb nabízených obecním úřadem právě teď musíme být zodpovědní a táhnout za jeden provaz.

Hlášení dne: 16.3.2020 - Nařízení vlády ČR, informace spoluobčanům

Datum: 16. 3. 2020

Apelujeme na všechny obyvatele, aby dle nařízení vlády omezili jakýkoli kontakt s jinými osobami  na nezbytně nutnou míru. Není doporučováno, aby se konaly oslavy a nebo jiná shromáždění!

OBECNÍ ÚŘAD v Přestavlkách je nyní pro veřejnost UZAVŘEN, veškeré poplatky můžete hradit bezhotovostně na č.účtu 8224121/0100 (do poznámky Jméno, Přijmení a číslo domu). Nicméně je domluveno, že popelnice budou sváženy i bez známky.  Pozdní uhrazení poplatků bude do odvolání bez sankcí!

Pošta v Přestavlkách zůstává prozatím otevřená kdy budou návštěvníci vpouštěni do prostor pošty jednotlivě.
Místní potraviny také zůstávají otevřené a hostinec U Lapků vydává jídlo s sebou. Popřípadě je možné seniorům jídlo dovézt jakož to nakoupit základní suroviny vždy po dohodě se starostou obce, kdy je doporučováno dotčeným občanům těchto služeb využít. Starosta obce je v běžném pracovním vytížení a proto je možné, obrátit se na něho po telefonickém spojení či domluvené osobní schůzce.

Dbejme nařízení vlády a nepodceňujme danou situaci.

Zobrazeno 1-30 ze 56

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Svátek

Svátek má Alena

Zítra má svátek Alan

Aktuální počasí

Počasí dnes:

13. 8. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno, v Čechách postupně místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 28 až 32°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Mapový portál

GObec

logo SMS ČR