Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Nová krizová opatření - omezení volného pohybu, zákaz prodeje a služeb

rouška

Žádáme všechny občany o dodržování všech opatření. Můžete jít do práce, do obchodu pro to nejnutnější nebo na procházku do přírody. Snažme se co nejvíce omezit setkávání lidí.

Vláda proto rozhodla o dalších krizových opatřeních,  s platností od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu.  Žádáme všechny občany o dodržování všech opatření. Můžete jít do práce, do obchodu pro to nejnutnější nebo na procházku do přírody.

Snažme se co nejvíce omezit setkávání lidí.

Je to v zájmu našeho zdraví a zdraví našich blízkých!

 

Omezení pohybu

Vláda nařídila:

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů (krizová opatření podrobněji zde).
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, kolegů z práce nebo výkonu činnosti, k níž je podle zákona třeba víc lidí; výjimku mají také děti, žáci a studenti při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné.
 • stále platí zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Shromažďování

Vláda omezila:

 • právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím - shromáždění se může účastnit nejvýše 100 lidí ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry, přičemž každý účastník je povinen mít roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Obchody a služby

Vláda zakázala:

 • maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, což se dotkne třeba prodejen oblečení a bot nebo papírnictví a hračkářství
 • Řada obchodů má však výjimku, což platí třeba pro prodejny potravin, lékárny, drogerie nebo prodejny krmiva pro zvířata, železářství, prodejny domácích potřeb či galanterie a otevřeno mohou mít třeba také květinářství (seznam výjimek v textu opatření).
 • Také farmářské trhy budou moci fungovat i přes vyhlášená omezení pohybu a prodeje.
 • Ze služeb musí zavřít třeba kadeřníci, naopak otevřeno mohou mít pohřební služby, autoservisy nebo zámečnictví.
 • Zavřené jsou všechny knihovny.
 • Nadále zůstávají v platnosti opatření přijatá v minulých dnech omezující provoz restaurací na výdejová okénka a zakazující provoz škol.

Omezení na úřadech

 • Vláda uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby přešly na omezený provoz a omezily kontakt zaměstnanců s veřejností.
 • Měly by upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách.

Roušky jsou povinné

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště 
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, při kontaktu s osobou jiné domácnosti na vzdálenost menší než dva metry.
 • Vyjimky jsou uvedeny v nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví - krizová opatření podrobněji.

 

Datum vložení: 22. 10. 2020 9:17
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2020 11:35
Autor: Ing. Radek Novák