Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Preventivní doporučení proti vloupání

Vloupání

Zabezpečme a chraňme majetek sobě i svým sousedům!!!

Vážení spoluobčané, v návaznosti na zvýšenou kriminalitu, která se objevuje v sousedních obcích, kdy se jedná zejména o vloupání do rodinných domů a bytů vydala Policie ČR preventivní doporučení a po konzultaci s PČR oddělení v Čerčanech je tímto zveřejňuji.

V první řadě je potřeba říct, že není důvod k panice, jak nás ujišťují policisté, ale je nutností být obezřetní a všímat si svého okolí.

V krátkosti doporučujeme:

  • všímat si svého okolí, sledovat pohyb cizích osob a vozidel, případně si poznamenat registrační značku vozidla. U zvlášť podezřelého pohybu osob neváhejte kontaktovat PČR na linku 158.
  • řádně uzamykat objekt, používat bezpečnostní rolety, zapínat alarm i na relativně krátkou dobu.
  • neupozorňovat na svou nepřítomnost v rodinných domech např. diskuzí, informacemi na sociálních sítích a nezveřejňovat cennosti a cenné předměty.
  • v období stmívání, kdy majitelé odjíždějí na nákupy, vozí děti na kroužky nebo jedou za zábavou, je doporučeno nechat některé světlo v domě rozsvícené nebo nastavit časový spínač na daném osvětlení.

Další preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj dům, byt nebo objekt naleznete na stránkách www.policie.cz nebo www.stopvloupani.cz.

Při odjezdu na delší dobu (např. jarní prázdniny) informovat sousedy o tom zda se bude někdo cizí zdržovat v objektu případně požádat, o jeho zvýšenou pozornost v době vaší nepřítomnosti.

Pokud při návratu domů zjistíte, že došlo k vloupání, ihned zavolejte na linku 158. Nedoporučujeme do takového objektu vstupovat, ale vyčkat příjezdu policie ČR.

Jan Mikulanda, starosta obce

Datum vložení: 2. 2. 2020 22:46
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2020 23:00
Autor: Ing. Radek Novák